Bildkälla: Stockfoto

Formpipe redovisar små förändringar av resultatet

Formpipe redovisar små förändringar av resultatet

Formpipe Software minskade omsättningen och redovisar små förändringar av resultatet.

Omsättningen sjönk 5,9 procent till 103,1 miljoner kronor (109,6).

Ebitda-resultat blev 28,4 miljoner kronor (27,3), med en ebitda-marginal på 27,5 procent (24,9).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 19,9 miljoner kronor (17,9), med en ebitda-marginal, ex eo på 19,3 procent (16,3).

Rörelseresultatet blev 15,3 miljoner kronor (16,1), med en rörelsemarginal på 14,8 procent (14,7). Resultatet efter skatt blev 12 miljoner kronor (12,5), en minskning med 4,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,23 kronor (0,24), vilket innebär en minskning med 4,2 procent mot föregående år.

Formpipe föreslår 0,60 kronor i utdelning (0,60).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 48,1 miljoner kronor (60,5).

"Under det fjärde kvartalet fortsätter Formpipe att öka andelen repetitiva intäkter, medan andelen leveransoch traditionella licensintäkter minskar. I och med detta planar säsongsvariationen mellan kvartalen successivt ut och det genom åren starka fjärde kvartalets betydelse
för helårets resultat minskar. Våra repetitiva intäkter fortsätter att öka och täcker nu 87 procent (77 procent) av våra fasta operativa kostnader, vilket gör vår utveckling mer förutsägbar", skriver bolaget i rapporten.

Formpipe, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 103,1 109,6 -5,9%
EBITDA 28,4 27,3 4,0%
EBITDA-marginal 27,5% 24,9%
EBITDA, justerat 19,9 17,9 11,2%
EBITDA-marginal, justerad 19,3% 16,3%
Rörelseresultat 15,3 16,1 -5,0%
Rörelsemarginal 14,8% 14,7%
Nettoresultat 12 12,5 -4,0%
Resultat per aktie, kronor 0,23 0,24 -4,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 48,1 60,5 -20,5%
Utdelning per aktie, kronor 0,60 0,60 0,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER