Bildkälla: Stockfoto

Försenat intäktstak för elproducenter i Sverige

Intäktstaket för elproducenter i Sverige kan komma som tidigast i mars. Jämfört med andra europeiska länder anländer således taket mycket senare i Sverige. Enligt regeringen beror det på att kompletterande lagstiftning krävs, framgår det av ett pressmeddelande.

Europeiska unionens (EU) energiministrar hat enats om en uppsättning krisåtgärder för att mildra effekterna av energikrisen. En av åtgärderna är ett intäktstak för vissa elproducenter.

Medlemsländerna ska börja tillämpa taket från och med 1 december, något som alltså Sverige inte hinner med.

"Regeringen bedömer att förordningens bestämmelser om intäktstaket behöver kompletteras med nationell lagstiftning och att det därför inte är möjligt att tillämpa reglerna i Sverige från och med 1 december 2022 utan som tidigast från 1 mars 2023", skriver regeringen.

Intäktstaket innebär att elproducenternas intäkter från viss elproduktion begränsas till högst 180 euro per megawattimme producerad el.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER