Bildkälla: Stockfoto

Försiktig kreditdurationen den kommande tiden för Öhman Grön Obligationsfond

Fonden Öhman Grön Obligationsfond steg 0,38 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,84 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Erika Wranegård.

Annons

I februari kom inflationen in på 1,2 procent, vilket var lägre än förväntningarna på 1,6 procent. Förklaring till detta beskrivs vara ändringar i korgsammansättningen samt lägre elpriser.

Det låga inflationsutfallet överskuggades dock under månaden av spridningen av coronaviruset och vilka effekter det kommer få på ekonomin. Än så länge är det oklart vilka effekter viruset kommer få.

Aktiemarknaderna var ned cirka sju procent och räntor var ned drygt 0,2 procent.

"Avkastningen på ett svenskt kreditindex låg på 0,27%. Utvecklingen beror främst på fallande räntor. Under månaden förlängdes räntedurationen med 0,5 år till 3,2 år. Fonden fortsätter att diversifiera inom den växande gröna obligationsmarknaden och investerade under månaden i Santander Consumer Bank", skriver Wranegård.

Fonden kommer fortsättningsvis ha en försiktig kreditduration på grund av den rådande coronasituationen.

"Vidare ser inflationen ut att vara fortsatt svag vilket gör att ytterligare åtstramningar från Riksbanken inte är aktuellt i denna miljö. Låga kreditpremier och allt flackare kreditkurvor ger risk för isärspreadning från dagens mycket låga nivåer. Fonden har därför en försiktig kreditduration", fortsätter förvaltaren.

Vid månadsslutet uppgick fondens antal totala räntebärande värdepapper till 76 stycken, och antal aktieinnehav en.

Öhman Grön Obligationsfondfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent0,38
Fond i år, föränding i procent0,84
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser