Bildkälla: Stockfoto

Fortnox styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i affärssystembolaget Fortnox kallas till årsstämma torsdagen den 25 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 75 öre per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelse, innebärande omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Tuva Palm.
Omval föreslås av Olof Hallrup som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram 2021/2024 i form av en emission av 250 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna lika många aktier i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER