Bildkälla: Stockfoto

Fortsatt förlust för Weareqiiwi i första kvartalet – Wordington har passerat 0,2 miljoner kronor spelare

Fortsatt förlust för Weareqiiwi i första kvartalet – Wordington har passerat 0,2 miljoner kronor spelare

Weareqiiwi visade på fortsatt förlust i första kvartalet 2019. Jämförelsetal saknas på koncernnivå till följd av koncernombildning under tredje kvartalet 2018.

Omsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor. Inklusive omsättning från samarbetsavtal och aktiverat arbete var intäkterna 2,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,6 miljoner kronor.

Kassa och bank var på 7,0 miljoner kronor i slutet av perioden.

Vd Erik Dale Rundberg uppger att speltiteln Wordington har uppvisat "mycket lovande resultat" sedan mjuklanseringen inleddes i december 2018. Därför har bolaget valt att koncentrera fler resurser för speltiteln för att snabbare kunna nå ett stadie där en global
lansering kan inledas och marknadsföringsinsatser och omsättning kan skalas upp.

"Med den skalbara datadrivna affärsmodell vi har och de positiva besked vi fått i Wordington ser vi goda möjligheter att under fortsättningen av 2019 nå en god avkastning på genomförda marknadsföringsinsatser och således en ökad omsättning", uppger vd:n.

Under mjuklanseringen hittills har Wordington passerat 0,2 miljoner spelare fördelat
primärt över länder USA, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien.

Wordington bidrog under det första kvartalet med totalt drygt 0,2 miljoner kronor i totala intäkter. Under april månad har spelet genererat cirka 0,4 miljoner kronor i totala intäkter.

Weareqiiwi, Mkr Q1-2019
Nettoomsättning 0,9
Rörelseresultat -1,6
Resultat före skatt -1,6
Nettoresultat -1,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER