Bildkälla: Stockfoto

Fortsatt låg exponering mot covid-drabbade branscher för Pareto Nordic Corporate Bond, som ökade 0,8 procent i december

Fonden Pareto Nordic Corporate Bond C steg 0,8 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Øyvind Hamre, Stefan Ericson och Thomas Larsen.

Angående månadens utveckling uppger förvaltarna att marknaden fortsatte sitt positiva sentiment från november, då cykliska bolag och råvaror inklusive olja gick starkt.

Förvaltarna skriver att 2020 varit ett mycket utmanande år med hög osäkerhet och volatilitet, som följd av viruspandemin. Samtidigt menar de också att det varit ett år som synliggjort den mänskliga förmågan att anpassa sig och hantera utmaningar.

"Att arbeta hemifrån har blivit den nya normen för många, och Covid-19-vaccinet utvecklades på rekordtid – mindre än ett år sedan de första Covid-19-fallen identifierades. Medan vaccinationsprogrammen tar tid och coronaviruset fortsätter att dominera, verkar det som om kapitalmarknaderna ser igenom den osäkerhet som orsakats av den senaste tidens ökning av infektioner och nya mer smittsamma virusmutationer", skriver förvaltarna.

Som viktiga drivkrafter till prissättningen av finansiella tillgångar under 2020 pekar Hamre, Larsen och Ericson på finansiella stimuli med oöverträffade kvantitativa lättnader samt lägre räntor.

"Yielden är följaktligen på en låg nivå för alla tillgångsklasser när vi går in i 2021. Vi tror att den nordiska high yield marknaden erbjuder ett attraktivt alternativ i denna miljö med högre kreditspread än i den internationella high yield marknaden", skriver förvaltarna.

Dessutom menar förvaltarna att Norden sticker ut, med lägre fall i den ekonomiska tillväxten än liknande västerländska länder.

Avslutningsvis uppger förvaltarna att man fortsatt har låg exponering mot de mest covid-drabbade branscherna, som turism, flygbolag och andra tjänstesektorer som man menar är beroende av socialt möte.

Fondens största emittenter var vid månadsskiftet Ice Group Scandinavia Holdings AS, Verisure och Kistefos med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,5 procent.
Pareto Nordic Corporate Bond C, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent0,8
Fond i år, förändring i procent-0,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER