Bildkälla: Stockfoto

Förvaltarna i Odin Small Cap optimistiska för framtiden

I Odin Small Caps månadsbrev för juni uppger förvaltarna att fonden hade en bra månad.

"Juni var en bra månad för ODIN Small Cap även om marknadens fokus på kapitallätta, lågt skuldsatta kvalitetsbolag avtog något under perioden till förmån för mer cykliska och lägre värderade bolag", skriver förvaltarna.

Förvaltaren menar att man vid månadens ingång redan var nöjda med fondens positionering, vilket är anledningen till att man under juni inte gjorde några större förändringar. Förvaltarna nämner dock att man deltagit i emissioner utgivna av bolag som sedan tidigare funnits i portföljen, bland annat i Sinch, Medcap och Sdiptech.

Hittills i år har fondens bästa bidragsgivare varit SInch, Mips, Lime Technologies och Bredband2.

Fondens sämst presterande innehav har under första halvåret varit Loomis, Bufab och Coor, som alla drabbats hårt av vårens nedstängningar till följd av coronaviruset.

Förvaltarna skriver att prissättningen på börsen blivit allt mer utmanande i takt med att kurserna återhämtat sig. Man ser däremot fram emot rapporterna för andra kvartalet då man i allt större utsträckning kommer kunna se hur krisen har påverkat bolagen.

Även om nutiden är osäker och generellt nedjusterade tillväxtestimat, är förvaltaren övertygade om att långsiktiga ägare av kvalitetsbolag står väl rustade för att klara krisen väl.

Avslutningsvis menar förvaltarna att man har en stark övertygelse om att fondens bolag på sikt kommer bli ännu starkare.

"Det är lättare att gå igenom en kris när man har ett stort förtroende för företagen och dess förmåga att fatta rätt beslut och bygga långsiktigt värde. Vi är därför övertygade om att innehaven i ODIN Small Cap kommer att komma ut ännu starkare på andra sidan, tack vare våra företag som tar oss igenom denna fas på bästa möjliga sätt", avslutar förvaltarna.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER