Bildkälla: Stockfoto

Fram Skandinavien ökar omsättning men minskar resultatet

Fram Skandinavien ökade omsättningen men minskade resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 16,9 procent till 7,6 miljoner kronor (6,5).

Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-5,1).

Resultatet före skatt var -6,1 miljoner kronor (-4,9).

Resultatet efter skatt blev -6,1 miljoner kronor (-4,9). Siffrorna är tagna från resultaträkningen.

På sida två anges att intäkterna var totalt 8,6 miljoner kronor och att det justerade rörelseresultatet var -5,9 miljoner.

"Konsekvenserna av Vietnams och omvärldens restriktioner för att begränsa spridningen av Covid-19 har haft en tydlig påverkan på intäkter och resultat under andra kvartalet. Under framförallt april,men även till viss del under maj,var stora delar av Vietnam nedstängt med omfattande restriktioner, vilket påverkade Fram^ och dess ventures negativt", skriver bolaget i rapporten.

Fram Skandinavien skriver att trenden i Vietnam är allt mer positiv.

Ledningsgruppen fortsätter att leta förvärv. Under kvartalet har totalt cirka 30 verksamheter varit under utredning, varav tre djupare. I ett antal portföljbolag har man också arbetat med att resa kapital.

"Noterbart är att lokala investerare i privata digitala bolag i Sydostasien nu generellt är betydligt mer försiktiga till följd av corona-pandemin, vilket försvårar kapitalanskaffningar på dotterbolagsnivå för tillfället", skriver företaget.

Fram Skandinavien har också arbetat med kostnadsbesparingar.
Fram Skandinavien, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning7,66,516,9%
Rörelseresultat-6,4-5,1
Resultat före skatt-6,1-4,9
Nettoresultat-6,1-4,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER