Bildkälla: Stockfoto

Franklin Gold and Precious Metals minskade 7,31 procent i januari - lägre värderingar inom gruvbolag

Fonden Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ minskade 7,31 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,40 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Steve Land och Fred Fromm.

Fonden gynnades av exponeringen mot G Mining Ventures, GoGold Resources och Dacian Gold. Missgynnade avkastningen gjorde innehaven i Newmont, Orla Mining och Platinum Group Metals. Enligt förvaltarna kommer en stor del av den negativa avkastningen från guldgruvbolagssektorn där flertalet aktier sjönk med tvåsiffriga procenttal.

GoGold steg mot bakgrund av guld och silverfynd under bolagets första testborrning på platsen El Orito, dessa fynd stärker bolagets tidigare påstående om att platsen hade gott om guld- och silverfyndigheter.

Land och Fromm skriver att efter ett turbulent 2020 råder viss osäkerhet i guldmarknaden. Förvaltarna menar dock att det finns potentiell tillväxt inom många områden, efterfrågan i Indien var på den lägsta nivån sedan man började att mäta och köptrycket från centralbanker avtog då de fokuserade på att stödja ekonomierna. Vidare skriver förvaltarna att guldpriset kan stiga igen om räntorna håller sig låga om globala valutamarknaden handlas slagigt.

Förvaltarna ser fortsatta goda möjligheter i aktier inom ädelmetaller, särskilt om guldpriset kan hålla sig på nuvarande nivå. Många guldbolag har ökat sitt kassaflöde i en snabbare takt än aktiekursen under det senaste året vilket har resulterat i lägre värderingar.

Vidare skriver förvaltarna att många bolag i sektorn har fokuserat på att förbättra kostnadsstrukturen och att betala av skulder, Land och Fromm tror att det kommer resultera i bättre företag och därmed stigande aktiekurser. Mellan- och småbolag inom guldsektorn tror förvaltarna kommer ge de bästa möjligheterna framgent.

Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent-7,31
Index MM, förändring i procent-3,40
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER