Bildkälla: Stockfoto

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag inom delningsekonomin som bygger på affärsidén att varuhus, byggvaruhus och andra företag kan erbjuda sina kunder tjänsten att låna en släpvagn gratis.

Freetrailer har utvecklat en digital plattform som gör det möjligt att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar. Freetrailers kärnverksamhet och affärsmodell består i att låna ut släpvagnar till kunder utan kostnad. Det finns även möjlighet att köpa tilläggstjänster, till exempel försäkring, förlänga hyrtiden eller förboka ett släp. Samarbetspartners erbjuds marknadsföring genom att släpvagnarna täcks med reklambudskap. Bolagets intäkter kommer dels från kunder som köper tilläggstjänster, till exempel försäkring, förbokning eller förlängd hyrestid, och dels genom annonsintäkter från samarbetspartners.

Freetrailers strategi är att fokusera på marknaderna i Danmark, Sverige och Norge och därefter gradvis expanders till Finland, Tyskland och Benelux-länderna. Strategin är att öka antalet släpvagnar på marknaden med tre till fyra gånger det antal som bolaget för närvarande har i verksamheten under de kommande tre åren. Freetrailers elektroniska lås Freelock kommer att införas på samtliga marknader under 2018/2019.

Freetrailer blir det första danska noterade bolaget i Aktietorgets satsning i Danmark och aktien kommer att handlas i danska kronor.

Noteringen är villkorad av att nyemissionen tecknas till 60 procent och att spridningskravet om 300 aktieägare uppfylls. Teckningskursen är 4,50 danska kronor per aktie och teckningstiden löper från 14 maj till 29 maj. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 14 miljoner danska kronor före emissionskostnader och värderingen före nyemissionen är 27,4 miljoner danska kronor. Första dag för handel på Aktietorget i Danmark blir den 14 juni.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser