Bildkälla: Stockfoto

Front Ventures portföljbolag Intergiro har slutfört en nyemission på 35 miljoner kronor

Investeringsbolaget Front Ventures portföljbolag Intergiro har genomfört en nyemission på 35 miljoner kronor till teckningskursen 6 kronor per aktie, vilket värderar bolaget efter nyemissionen till 335 miljoner kronor. Emissionen tecknades fullt ut av befintliga aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Neobanken Intergiro utvecklar en digital betaltjänsteplattform för företagskunder inom EU. Intergiro innehar tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhanda betaltjänster inom hela EU och är fullvärdiga medlemmar hos både Visa och Mastercard avseende både kortutgivning och kortinlösen.

Intergiro avser att under slutet av 2020 genomföra en bred lansering av kortutgivningstjänster (B2B och B2B2C). Emissionslikviden ska användas dels till denna lansering, dels till vidareutveckling av Intergiros kortinlösenaffär (acquiring/merchant services).

Front Ventures långsiktiga ambition är en ägarandel på 10 procent, men bolaget kunde dock inte delta i denna nyemission. Front Ventures ägarandel uppgår till 7,6 procent efter nyemissionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER