I samarbete med FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice har siktet inställt på nya turnaroundinvesteringar

FrontOffice nyemission närmar sig med stormsteg

NGM-noterade FrontOffice Nordic AB (publ) påbörjar om 5 dagar och ca 15 timmar sin nyemission. Emissionen sker i syfte att bredda ägarbasen och ta in tillväxtkapital. Redan nu kan du göra en intresseanmälan för att få ta del av investeringserbjudandet när teckningstiden öppnar.

Emissionsbeloppet uppgår till 10 MSEK (9 999 999 kr) med en möjlig övertilldelningsoption som uppgår till 8 MSEK. Med en väl planerad och slagkraftig emissionskampanj i pipeline, genomförs nu de sista förberedelserna inför emissionsstarten. Nedräkningen har börjat...

Affärsidén – en bevisad affärsmodell

FrontOffice affärsidé är att investera i turnaroundsituationer och bedriva turnaround management. Bolaget grundades 2013 och affärsidén har nu börjat bevisa sig då Q3 rapporten 2017, lyfter fram ett mycket lönsamt bolag med 75% vinstmarginal. FrontOffice har efter flera lyckade affärer idag en bevisad affärsmodell.

VD Johan Lund om FrontOffices roll som turnaroundinvesterare

"FrontOffice är ett investmentbolag och vi har specialiserat oss på att investera i bolag som befinner sig i någon form av kris. Tack vare att vi varje år rekonstruerar en stor mängd företag i vårt helägda dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB, sitter vi på ett unikt affärsflöde av möjliga turnaroundinvesteringar."

"Dessa turnaroundinvesteringar är ej tillgängliga för övriga marknaden och genomförs ofta till mycket förmånliga värderingar. Vi har byggt den här plattformen sedan 2013 och företaget levererar nu vinster, vilket visar på att vår affärsmodell fungerar. Nu tar vi in mer kapital för att kunna göra fler och större investeringar."

Johan Lund, grundare och VD för FrontOffice

Mer information

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med FrontOffice Nordic AB (publ). Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser