Bildkälla: Stockfoto

FX International ökade förlusten i andra kvartalet

Valutahandelsbolaget FX International ökade sin förlust under det andra kvartalet. Arbetar på att sänka kostnaderna och bredda utbudet.

Omsättningen uppgick till -2,1 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före skatt var -3 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -3 miljoner kronor (-0,8).

FX Internationals finansiella förluster är främst kopplade till Valors förvaltning i Valor Global FX Fund på Malta. Fonden på Malta bedriver handel med FXI:s eget kapital samt extern insättning om 300 000 euro.

"Förlusterna beror till stor del på avsaknad av kapitaliseringen av fonden, förlust på det förvaltade kapitalet samt en stärkt kronkurs. Bolaget har även haft personalomsättning som orsakat bolaget högre personalkostnader än beräknat", skriver FX Internationals vd Sofie Danielsson i rapporten.

FX International-chefen skriver vidare att bolaget har ett utsatt mål om att minska ned externa konsultavgifter. Under det andra kvartalet sjönk kostnadsbasen med cirka 30 procent.

"Tyvärr inföll inte minskade kostnader med ökade intäkter, vilket lett till ett otillfredsställande resultat som styrelsen och ledningen lägger stor kraft på att åtgärda", uppger Danielsson.

Hon uppger att det kortsiktiga målet är att utveckla företagets egna produkter och bredda utbudet med andra alternativa produkter samt erbjuda investerare intressanta alternativa investeringar.

FX International, MkrH1-2020/2021H1-2019/2020
Nettoomsättning-2,10,4
Rörelseresultat-3-0,7
Resultat före skatt-3-0,8
Nettoresultat-3-0,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER