Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys- Frill Holding, revansch med möjlig uppsida på 1000%

Gästanalys I det dolda har Frill som gör vegansk glass byggt upp ett imponerande distributionsnätverk med bland annat miljardbolagspartners som Alibaba och Cloudkitchens där var och ett har potentialen för försäljning i 100- miljonersklass , Marknaden värderar idag Frill med avdrag för kassa till 25 msek, är det dags för revansch?

Att döma av aktiemarknadens intresse för den veganska glass producenten Frill skulle man kunna tro att chanserna för framgång är obefintliga. Detta är helt felaktigt bedömer skribenten, som ser nyligen ingångna samarbeten med världens största E-handelsbolag AliBaba samt miljardföretaget Cloudkitchens i Kalifornien som stora värdehöjare som helt undgått marknaden!

Kort beskrivning
Bolag: Frill Holding 
Ticker: FRILL
Marknadsplats: First North
Hemsida: https://www.frill.eu/se ( för investerare besök: https://frillholding.com/en/investors/)
Antal aktier: 66,12 miljoner
Börsvärde: 39 Mkr (kurs: 0,59 kr)

Analys scenario aktiekurs: Bull 3 kr , Base 1,50 kr

Frill är ett innovativt företag vars huvudsakliga produkt är den veganska glassen Frill.
Bolaget har även utvecklat proteinglassen ADD som var bland den första i sitt slag på marknaden. Den unika teknologin för frusna livsmedel utvecklades 2014 och Frill börsnoterades år 2018 på First North. Frill är verksamma inom den starkt växande branschen plant-baserade livsmedel. Detta är en marknad som beräknas växa till ett värde av 336 miljarder kronor till år 2025 med en genomsnittlig årlig tillväxt på närmare 9 %.[1]

Samarbete med miljardföretagen Alibaba och Cloudkitchens.


I bolagets senaste pressmeddelande som verkar ha gått marknaden obemärkt förbi skriver Frill att bolagets nya strategi börjar ge utdelning . Man har inlett ett samarbete med världens största e-handels aktör Ali baba som kommer prioritera marknadsföring av Frills produkter till distributörer på grund av produktens unika egenskaper. Att Alibaba avser prioritera marknadsföringen av Frills produkter måste anses vara ett mycket gott betyg för varumärket.
Bolaget har även inlett samarbete med det snabbväxande miljardföretaget Cloudkitchens för direkt-till-konsument leveranser i delstaten Kalifornien i USA med 37,6 miljoner invånare. Frill kommer därmed att listas på Cloudkitchens meny samt på menyn hos utvalda restaurangpartners.  Leverans sker via etablerade leveransföretag (t.ex. UberEATS)[2]

Den nya strategin innebär att man riktar sina försäljningsinsatser mot online-kanaler samt segment där hälsobudskapet för Frill väger tungt såsom skolor, företagskontor och hälso- och sjukvårdsinrättningar. Det innebär också att man infört en ny produkt med sötare/krämigare smak i single-serve format.[3]

Pågående försäljningskanaler i mångmiljonklassen i USA


Frill har under juli 2020 påbörjat försäljning av sitt nya single-serve format hos partnern Lindora som driver 35 viktminskningskliniker i Kalifornien, detta har enligt bolaget redan nu uppnått betydligt högre försäljningssiffror än dom ursprungliga produkterna[4]. Lindora hade under 2019 uppskattningsvis 60 000 kunder [5].

Ett om möjligt ännu mer intressantare samarbete har Frill genom att man i slutet av 2019 valdes ut att som enda aktör tillåtas sälja sina produkter på skolor i Kalifornien, USA. Kaliforniens offentliga utbildningssystem har över sex miljoner studenter och närmare 300 000 lärare. På grund av fetma (särskilt hos barn) och den relaterade typ II diabetes-epidemin, finns det ett stort fokus på att ge barn hälsosamma alternativ som uppfyller näringsbehoven.

Enbart försäljning till 10 % av Kaliforniens 1600 High schools skulle kunna ge Frill årliga intäkter på mellan 48-112 miljoner kronor.[6] Således är detta en potentiellt mycket lukrativ inkomstkälla som tyvärr varit begränsad under 2020 pga covid-19. Bolaget har fått en positiv respons på produkterna i skolmiljö vilket bådar mycket gott för försäljning i närtid då Kalifornien nyligen börjat öppna upp sina skolor. För försäljningen till skolor har Frill ett samarbete med Sysco som är en av USAs största distributörer med årlig omsättning på 58 miljarder USD:[7]

Ledning och insiderägande


Frill har ett mycket imponerande management team med både entreprenörer och konsulter som har praktisk erfarenhet från McKinsey , SCA packaging, UNILEVER, Carlsberg, Saatchi, IBM och COOP. Det finns ett stort insider ägande från VD och flera insynspersoner äger också aktier samt innehar optioner. [8]

Vad har hänt sen börsnoteringen 2018?  

Frills börsresa har tyvärr varit allt annat än glassig vilket återspeglas i den otroligt låga värderingen. Försäljningen har nämligen hittills inte varit tillfredställande av flera skäl. Dels har bolaget upptäckt att tröskeln för kunder att prova en ny produkt varit större än väntat då man hittills endast sålt Frill i 500 ml förpackning. Den väntade försäljningen i skolor har också uteblivit under 2020 pga lockdowns i Kalifornien. På övriga marknader har Frills onlineförsäljning via bla Mathem dubblerats under 2020.[9]  Frill har även upptäckt att produkten behöver bli sötare och krämigare för att passa en bredare målgrupp.

Problemet med förpackningarna åtgärdas genom ny lansering av 120 ml förpackningar istället så att kunder enklare kan prova vilken smak dom gillar bäst . Frill har även utvecklat fem nya smaker som är både sötare och krämigare än den ursprungliga produkten som snart lanseras.

Frill planerar även att introducera multipack till traditionell detaljhandel och online, vilket gör att konsumenterna kan köpa större volymer samtidigt som de kan prova flera olika smaker.

Under 2019 samt Q1 2020 var bolaget i en uppbyggnadsperiod med stora investeringar och fokus låg på att bygga upp infrastrukturen. Den låga omsättningen under 2019 (2 305 TSEK) och det negativa rörelseresultatet (17 040 TSEK) ska därmed ses mot bakgrund av detta.

Sammantaget var ca 70% av kostnaderna 2019 hänförliga till utveckling av tillverkningskapacitet och distribution som nu är klart. Övriga kostnader härrörde huvudsakligen från produktutveckling. Burnraten för bolaget ligger i dagsläget på ca 700 Ksek per månad. [10] Frills finansiella mål är att nå positivt kassaflöde under 2021 vilket man beräknar uppnås vid så lite som 20msek i omsättning under 2021 samt 5 msek under 2020 [11]

Hur är då produkten?


Frills veganska glass är gjord på fiberrik frukt och är även laktos/glutenfri samt räknas som en av fem rekommenderade frukter per dag vilket också är anledningen till att den är den enda godkända glassen i Kaliforniens skolsystem. Frills produkt är även helt utan GMO tillsatser samt innehåller inget tillsatt socker eller sötningsmedel.

Produkten innehåller därtill endast 84-118 kalorier per 100 gram och har innehåller bara hälften av sockret som vanlig glass innehåller. Därtill har den troligtvis även ett lägre klimatavtryck än vanlig glass.

Dessa produktfördelar tilltalar en allt bredare hälsomedveten publik världen över.
Skribenten har provat samtliga smaker och tilltalas av dom flesta men  de personliga favoriterna är intense chocolate och Bursting berries. Man ska inte förvänta sig att det smakar precis som vanlig glass men det är också därför man just nu håller på att utveckla frills nya produktserie som är både sötare och krämigare samt kommer komma i mindre 120 ml förpackningar.

Risker och konkurrenter 


Bolaget hävdar man har en hemlig tillverkningsprocess men skulle någon konkurrent lyckas kopiera detta är det en klar risk för produktfördelen.

Nyemission


Ifall Frill skulle få en högre burn-rate än planerat finns risken för nyemission. Detta ligger dock inte i huvudägarnas intresse då man vill undvika utspädning. Pengarna beräknas enligt bolagets plan räcka till årsskiftet 2021/22 då man räknar med att vara kassaflödespositiva.

Värdering:
Nedan följer några jämförbara peers inom hälsomatsegmentet och deras värdering:
Lohilo – EV sales 2 - [12]
Laird superfoods EV sales- 18,7 [13]
Beyondmeat – EV sales- 22,7[14]

Det är svårt att sätta en rättvist EV/Sales multipel på ett bolag som potentiellt kan 20 faldiga sin omsättning på ett år. Men om jag ändå ska våga mig på detta sticker jag ut hakan och menar att EV/Sales på 10 inte alls är otänkbart då man verkar inom den stekheta plantbaserade livsmedelsbranschen.

Skulle Frill lyckas sälja för 20 msek under 2021 vilket inte alls är en omöjlig bedrift med alla försäljningskanaler och nya produkter man har på gång innebär det således ett bolagsvärde på 200 msek eller cirka 3 kr per aktie.

I ett betydligt mer konservativare scenario och tillämpning av EV/sales på 5 landar vi istället på 100 msek eller cirka 1,5 kr per aktie.
Lyckas Frill således uppnå sina försäljningsmål under 2021 ser jag en potentiell uppsida på mellan 378 % - 757 % inom cirka ett års tid. Skulle bolaget dessutom ansöka om en dubbelnotering i USA är det inte otänkbart att högre multiplar kan tillämpas vilket i sin tur kan ge en värdeökning med uppsida på närmare 1000 %.  Detta med tanke på att vegansk mat och hälsotrender har enormt fokus i Nordamerika vilket man ser inte minst på ett bolag som Else Nutrition som värderas till 1,1 miljarder sek och där försäljningen precis kommit igång..

Fler Katalysatorer

Försäljningsarbete pågår med bolaget Kaiser permanente för att förse deras anställda med Frill. Bolaget har över 200 000 anställda och omsatte över 84 miljarder USD 2019.  Kaiser permanente förmedlar hälsoplaner till över 11 miljoner amerikaner.[15]

Frill har nyligen även inlett Samarbete med Food pharmacy som är en av sveriges största podcasts[16]

Frill har nyligen även valt att satsa på konceptet Frill som friskvård vilket verkar väldigt lovande. Bolaget och dess partners säljer då in konceptet med att ha en frysbox med portionsförpackningar av frill till kontorshotell, fotbollsklubbar, hälsokliniker med mera.

 


Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren: @Frivid40 äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/frivid40


 


[1] https://frillholding.com/en/media/press/operational-update-frill-holding-ab/

[2] https://frillholding.com/en/media/press/frill-holding-ab-conducts-rights-issue-of-sek-15-million-for-implementation-of-a-new-strategy/#top

[3] https://frillholding.com/en/media/press/frill-holding-ab-conducts-rights-issue-of-sek-15-million-for-implementation-of-a-new-strategy/#top

[4] https://www.affarsvarlden.se/analys/en-glassig-notering

[5] https://www.marketscreener.com/quote/stock/LAIRD-SUPERFOOD-INC-112682622/financials/

[6] https://www.marketscreener.com/quote/stock/BEYOND-MEAT-INC-57878377/financials/

[7] https://about.kaiserpermanente.org/who-we-are/fast-facts samt https://frillholding.com/en/media/press/frill-holding-ab-to-supply-kaiser-permanente-staff-in-california/#top

[8] https://foodpharmacy.se/podd/ avsnitt 152

[9] https://frillholding.com/en/media/press/operational-update-frill-holding-ab/

[10]  Källor: https://www.lindora.com/plans/ samt https://www.zoominfo.com/c/lindora-inc/53054126
Uträknat= Omsättning fördelat på mediankostnaden för årlig medlemskapskostnad

[11] https://frillholding.com/en/media/press/frill-has-received-its-first-order-of-healthy-ice-cream-from-a-school-in-california/#top

[12] https://frillholding.com/en/media/press/frill-holding-ab-has-signed-up-with-sysco-for-distribution-in-southern-california/#top

[13] https://frillholding.com/en/corporate/management/#top samt https://frillholding.com/en/corporate/board/

[14] https://frillholding.com/en/media/press/operational-update-frill-holding-ab/

[15] https://frillholding.com/en/media/press/operational-update-frill-holding-ab/

[16] https://medium.com/@univdatosmarketinsights/plant-based-food-market-global-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2a0c4dd7867

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER