Bildkälla: Stockfoto

Gästkrönika - AuAgKrönikan kvartal 3 2020

Gästkrönika Eric Strand, förvaltare av fonderna AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green

Pris och utveckling

Rörelser och drivkrafter

Guld hade ett svagare men återigen positivt kvartal och då särskilt i dollar, +5,8%, efter en mycken snabb uppgång där guld bröt igenom 2000 USD/toz för första gången i historien. Nytt ATH är nu 2071 som sattes 7 augusti. Uppgången förstärktes av en svag dollar som sedan reverserade. Dollarns styrka och en överköpt marknad gav under andra halvan av kvartalet en nedgång för guldpriset som slutade på 1886. Dollar försvagades dock sammantaget under kvartalet vilket gjorde uppgången i kronor något lägre. För året är guld +18,8% i kronor.

Silver gjorde samma resa som guldet men i turbofart och toppade 11 augusti runt 29 USD/toz. Den påföljande nedgången fick silver att landa på 23,24.Både guld och silver drevs under kvartalet av ökade stimulanser samt skuldsättningar vilket är en fortsatt upptrappning av den monetära inflation vi sett de senaste 20 åren. Sedan Euron skapades 1999 har den förlorat -85 procent av sitt värde räknat i guld på 21 år. Den monetära inflationen är en mycket kraftfull megatrend

Utsikter

Så här skrev vi i förra AuAgKrönikan (Q2):

”Börsen har som vi trodde lyft på alla stimulanser och vi får se hur samhället och konsumtionen kommer igång. Börsen känner sig dock trygg då centralbankerna kommer ”do whatever it takes”. Augusti till februari är den absolut starkaste säsongen för ädelmetaller och vid en upprepning av det säsongsmönstret lär vi få se ett genombrott över 1800 och då kommer ett nytt All Time High fungera som en magnet. Så 1921 får se upp och 2000 kan öppna upp för ett klart högre spotpris som speglar den enorma skuldsättning vi nu går in i.” Det går fort i hockey som man säger….

Situationen på COMEX, den amerikanska råvarubörsen, är fortfarande ansträngd för de 8 Commercials (storbanker) som sitter med korta positioner. Särskilt då flera aktörer har fått böter för sin otillbörliga påverkan av marknaden (Senast JPMorgan, 1 miljard USD). Sammantaget är det en mycket positiv COMEX positionering just nu och vi ser fram emot dess upplösning.

Silver har börjat sin resa mot en bättre guld/silver-kvot. Från att ha varit en bit över 100 har den nu börjat gå ner från Q2s 100 till nu under 80, men fortfarande finns mycket utrymme för silver att stiga i pris innan kvoten når delmålet 40:1. När vi är där får vi sätta ett nytt mål och det kan bli så lågt som 10:1. Vi ser nu även med tillförsikt fram emot gruvbolagens fina Q3-rapporter.

AuAg grundämnen

 Guld och silver har unika egenskaper men även andra grundämnen/metaller är unika. Vi intresserar oss för bolag som utvinner bl.a. Litium, Kobolt, Nickel, Koppar och REE (Rare Earth Elements / Jordartsmetaller) för att få exponering mot ytterligare en stark megatrend, en grön värld. Då det finns mycket god avkastningspotential för investeringar i dessa grundämnen har de en framträdande roll i förvaltningen av vår nya fond AuAg Precious Green. I en grön värld så kommer behovet av dessa ämnen öka dramatiskt då de behövs i t.ex. batterier och hela elektrifieringen av vår framtid. När det gäller Rare Earth Elements så är de en het potatis då 9 av 10 största företagen som får fram dessa avgörande ämnen är kinesiska. Detta är ett viktigt maktmedel för Kina i handelskrigs-förhandlingarna mellan Kina och USA. Det finns endast ett västerländskt bolag, Lynas Corporation bland de stora. USA förhandlar nu löpande med bolaget för att säkerställa leveranser. Detta australienska bolag är ett av 20 aktieinnehav i AuAg Precious Green

Vill du veta ännu mer om guld och silver: 

https://www.gold.org/    https://www.silverinstitute.org/  https://www.auagfonder.se/

 

 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER