Bildkälla: Stefan Westfeldt, PhD, ansvarig förvaltare för fonden Vinga Corporate Bond

Evergrande – är en ny kreditkris i antågande?

Gästkrönika Vad som nu pågår i Kina har flera likheter med kreditkrisen 2008. Hög skuldsättning i det finansiella systemet, sparprodukter länkade till bostadsmarknaden vilka sålts till allmänheten, och ratinginstitut som har varit sena med att se problemen.

Fastighetsbolaget Evergrande Group hade den relativt starka kreditratingen B+ hos Standard & Poors så sent som för två månader sedan. Nu har de på kort tid nedgraderats många steg ner till CC (strax ovanför default). Sunac, som också är en stor kinesisk bostadsutvecklare, har kreditratingen BB och Sunacs obligationer handlas runt pris 75. Investerarna har inte fått mycket hjälp från ratinginstituten denna gång heller.

Men varför händer detta nu? Skuldnivån i den kinesiska fastighetssektorn är inget nytt problem. Vi har vetat i många år att det finns kinesiska zombiestäder och att det har köpts fastigheter på spekulation. Anledningen är att de kinesiska myndigheterna har fått nog av överskuldsatta gigantbolag och lanserade sin ”three red lines”-policy förra sommaren. Den går ut på att alla bostadsutvecklare skall hålla sig inom tre rimliga gränsvärden för skuldsättning och likviditet. Evergrande scorade rött på samtliga, vilket i sin tur skapade en situation där de tvingades sälja tillgångar med rabatt.

Den kinesiska högräntemarknaden är nu extremt stressad. Obligationspriserna har sjunkit så pass mycket att den genomsnittliga yielden ligger runt 16%. Det är den högsta nivån i Kina på ett decennium, och en jämförbar nivå med hur den amerikanska high yield-marknaden värderades under Lehmankollapsen. Utöver Evergrande så handlas idag obligationer till ett värde av över 23 miljarder dollar, utställda av kinesiska fastighetsbolag, till ett pris under 70.

Hur det här faller ut beror mycket på hur den kinesiska staten hanterar krisen. Om det inte blir en ordnad avveckling av Evergrande så kan situationen lätt utlösa ett okontrollerat förtroendetapp som sprider sig till hela marknaden.

Ett skräckexempel är konkursen av Lehman Brothers. Ett sådant okontrollerat förlopp skulle skada förtroendet för Kina under lång tid framöver, precis som det gjorde för det finansiella systemet i USA 2008. Det är mer troligt att Peking vill ha en ordnad avveckling, likt Federal Reserves hantering av kollapsen av hedgefonden LTCM (Long Term Capital Management) under 1998. Marknaden lugnade ner sig relativt snabbt den gången, förtroendet återskapades och kostnaderna blev begränsade.

Det som sker nu blir knappast en global kreditkris. Europeiska och amerikanska banker, försäkringsbolag och pensionsfonder har en begränsad exponering mot den kinesiska bostadsmarknaden. Däremot kan vi påverkas på sikt om de kinesiska myndigheterna inte tar tag i situationen. Uteblir detta kommer den ekonomiska aktiviteten falla i Kina, vilket kommer få ekonomiska följdverkningar för resten av världen.

Kina får nu hjälp av en stark världskonjunktur som sannolikt får extra bränsle av att pandemin så sakteliga släpper sitt grepp och en stor mängd nya jobb skapas i servicenäringen. Egentligen en ganska bra timing att sanera fastighetssektorn.

Min bedömning är att det tar lång tid för Kina att fixa skuldsättningen i fastighetssektorn, men att dagens stressade situation på den kinesiska högräntemarknaden är extrem. Peking kommer inte sitta overksamma, stora nyheter kring detta drama kan komma vilken dag som helst!

 

Stefan Westfeldt, PhD, ansvarig förvaltare för fonden Vinga Corporate Bond

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER