Bildkälla: Stockfoto

Game Chest ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet

Game Chest ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet

Spelplattformsbolaget Game Chest redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg med 600 procent till 1,4 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-0,2). Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,03).

"Bolaget har idag cirka 2 000 aktiva och betalande abonnenter. Vi har gått från två plattformar till sex plattformar. Målet om 10 000 abonnenter har således inte uppnåtts än. Givet den utveckling som förvärven bidragit till i form av andra intäktskällor såsom annonsintäkter och spelförsäljning är bolaget inte längre i lika stor utsträckning beroende av abonnenter även om målet absolut kvarstår", kommenterar vd Jesper Nord i delårsrapporten.

Game Chest, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,4 0,2 600,0%
Rörelseresultat -1,0 -0,2
Resultat före skatt -1,1 -0,2
Nettoresultat -1,0 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER