Bildkälla: Stockfoto

Game Chest rapporterar fortsatt förlust under fjärde kvartalet

Game Chest rapporterar fortsatt förlust under fjärde kvartalet

Game Chest redovisar fortsatt minussiffror.

Omsättningen steg under det fjärde kvartalet till 0,2 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,23).

"Som tidigare vd Jesper Nord nämnt i vår marknadskommunikation har integreringen och omstarten av Gamefiber-plattformen under Game Chest Groups ägo varit en utmanande process och därför tagit längre tid än vi initialt räknat med", säger bolagets nye vd Robin Bäcklund sedan 3 februari.

"Jag kan konstatera att intäkts-kontinuiteten inte varit tillfredsställande under det fjärde kvartalet. Arbetet med plattformen är därmed en pågående process som vi kommer fortsätta med under 2020, med målet att uppnå dess fulla intäktspotential. Efter nödvändiga justeringar har Gamefiber-plattformens intäkts-kontinuitet ökat sedan årsskiftet, men bolaget fokuserar fortsatt på att förbättra denna och även på att höja dess dagliga intäktsnivå. Koncernen har under januari 2020 uppnått intäkter om 350 000 kronor", säger Bäcklund.

Han säger vidare:

"Vi har ännu inte uppnått målet om 10 000 abonnenter och arbetar fortsatt hårt för att göra det. Det tidigare målet om 100 000 abonnenter 2020 är därmed inte längre aktuellt. Vårt primära mål för 2020 är att samtliga befintliga produkter och tjänster ska växa och därmed nå en bredare publik".

Bolaget lämnar ingen utdelning för 2019.

Game Chest, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 0,2 0,1
Rörelseresultat -1,4 -1,6
Resultat före skatt -1,5 -1,6
Nettoresultat -1,5 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,16 -0,23
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER