Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys - Initiator Pharma – en bortglömd diamant

Gästanalys - Initiator Pharma – en bortglömd diamant

Initiator Pharma utvecklar läkemedel mot erektil dysfunktion (ED). Kandidaten IPED2015, inriktad mot den patientgrupp som inte svarar på befintliga behandlingar, har uppnått positiva fas II-resultat medan IP2018, som har indikerat effekt på områdena depression och ED, förbereds för klinisk fas II.

ED är enkelt uttryckt mäns oförmåga att uppnå och upprätthålla en erektion och därmed fullborda samlag, vilket är ett problem som drabbar cirka 150 miljoner män globalt, och denna siffra förväntas öka till ca 322 miljoner år 2025.

Initiator Pharma rapporterade nyligen positiva resultat på patienter med svår ED från en klinisk fas IIa-studie med IPED2015 som bekräftar Proof-of-Concept för läkemedelskandidaten. Med de lovande resultaten för IPED2015 har Initiator Pharma nu ökat intensiteten och avser att ytterligare kartlägga den kliniska och regulatoriska vägen för IPED2015, inklusive viktiga studier som kommer att ligga till grund för en ansökan om marknadsgodkännande. Detta kommer ytterligare att belysa den fulla potentialen och värdet av IPED2015 för potentiella partners och är en viktig komponent i Bolagets affärsutveckling.

Initiator Pharma genomför nu en kapitalisering för att utveckla bolagets läkemedelskandidat IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie och generera Proof-of-Concept. Initiator Pharma har i prekliniska studier visat att IP2018 har effekter på både depression och erektil funktion, vilket är en tydlig differentiering från befintliga antidepressiva läkemedel på marknaden i dagsläget.

Tillsammans med läkemedelskandidaten IPED2015, en förstklassig förening för behandling av erektil dysfunktion, vilken nyligen erhöll positiva fas II-resultat, kompletterar IP2018 Bolagets forskningsportfölj. Erhållande av Proof-of-Concept kommer att placera IP2018 som en ny typ av behandling för det stora antal patienter som på grund av allvarliga biverkningarna inte vill använda befintlig marknadsförd medicin. Positiva resultat kommer även underlätta för attraktiva avtal med större läkemedelsbolag aktiva inom depressionsområdet. Förutom kostnader relaterade till det kliniska arbetet med IP2018 kommer emissionslikvid från kapitaliseringen även att finansiera kostnader för IPED2015 samt kostnader relaterade till undersökning av ytterligare indikationer. Kostnader hänförliga till IPED2015 kommer att avse affärsutveckling.

  • Fas2a studiestart godkännande när som helst nu under sommaren
  • Första patient inkluderas i studien så fort studiestart har fått sitt godkännande
  • Goda preliminära indikationer för Proof of concept som ska komma nästa år gällande IP2018
  • Innehar Proof of Concenpt för IPED2015
  • Låg burnrate
  • Lågt börsvärde
  • Få antal aktier på marknaden.
  • Letar samarbetspartner för att kunna möta efterfrågan

Pågående liten emission på 7mkr där man med stor sannolikhet kommer få full teckningsgrad och stärkt kassa för en bra tid framöver. Aktien har tagit väldigt mycket stryk av corona och har inte hämtat sig sen dess. Tekniskt fin botten skapad på dessa nivåer och har potential att nå 10-12 kr i närtid.

Godkännande för studiestart lär komma nu under sommaren för IP2018, så första dosering på patient lär ske så fort studien har blivit godkänd.

Patent för Viagra har utgått från Pfizers, så intresset bör vara stort för Big Pharma med nytt LM inom erektil dysfunktion.

IP2018 som ny indikation behandlar både erektil dysfunktion och depression. Borde vara av stort intresse då dagens antidepressiva mediciner orsakar erektionsproblem.

Efter denna finansiering har bolaget kapital för att ta IP2018 genom en klinisk fas 2a-studie, genomföra partnerdiskussioner samt utveckla ytterligare kandidater för kliniska studier.

Att tillägga så är båda medicinerna bygger på depressions vs överviktfaktorer. Kan användas och forskas vidare på annat utöver erektionsproblem. Initiator är dessutom en avknoppning från Saniona vilket får anses som ett stort plus då Saniona innerhar bred spetskompetens inom flera forskningsprogram.

Börsplus har tidigare satt 500m börsvärde vid fas2a studie för IPED2015 vilket man redan har avklarat. Det ger en uppsida på ca 220% från dagens värdering. En uppdaterad analys med höjd riktkurs lär ev ticka in så fort emissionen är klar och studiestarten är igång.

Informationen ovan är mestadels taget från prospektet samt tidigare PM.

Äger aktier. Som vanligt så ska du givetvis alltid göra din egen research innan eventuell investering.

Författare @twitter AKTIELIVET

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde.

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

Författaren ”AKTIELIVET” äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/aktielivet

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER