Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys - ObsteCare

Gästanalys ObsteCare AB erbjuder medicinska lösningar med ett globalt fokus för att förbättra förlossningsvården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Det gör vi genom att tillhandahålla produkter och tjänster för en effektiv och trygg vård på förlossningsavdelningen.

Obstecare AB kommersialiserades 2016
Grundades 2006 och börsnoterades i januari 2018 på spotlight
Nuvarande börsvärde: 85,5 MSEK

Erfarenhet
Företaget grundades på banbrytande forskningsresultat vid Karolinska Institutet, då man konstaterade hur laktat i fostervatten påverkar värkarbetet under förlossning. Vår produkt är ett resultat av forskning, studier samt mer än 20 års erfarenhet av djup och bred kunskap från praktiskt arbete inom förlossningsvården.

Innovation
Med fokus på spetsteknik under själva förlossningen, erbjuder ObsteCare innovativa lösningar som förbättrar vårdkvaliteten under förlossningsarbetet. Produkten bygger på en patenterad ¹ teknik och är den enda lösning som finns på marknaden för Point-of-Care användning mätning av laktat i fostervatten.

Mål och vision
ObsteCares vision är att vara marknadsledande för lösningar och produkter inom förlossningsvården, som skall gagna såväl den enskilde patienten som vårdgivaren. Genom kontinuerlig forskning och utveckling kommer nya lösningar att införas och vårt befintliga erbjudande uppgraderas.

VD
Carina Lindqvist, VD sedan 1 april 2020

Mer än 20 års erfarenhet som vd och i ledande befattning i privata och publika bolag
Har lång erfarenhet av arbete med både europeiska och asiatiska distributörer inom kvinnohälso-området
Har arbetat med både läkemedel och kvinnohälsoprodukter och varit ansvarig för bolagen Pfizer Consumer Healthcare (initialt Ferrosan AB), Ellen Ab, Sweden Recycling AB, Starkey Sweden AB

Innehållsförteckning:

Produktportfölj
Marknad
Kliniska studier
Framtidsutsikter & triggers
Min slutsats
Övrig information

 

Produktportfölj

Lösningar för övervakning av AFL®
DMS061-AFL övervakning på ett enkelt sätt
AFL® Monitoring System DMS061 från ObsteCare är utformat för att följa förlossningsförloppet och tillföra information som hjälper vårdpersonalen att fatta beslut om hur förlossningen skall hanteras för att nå bästa möjliga utfall – en normal vaginal förlossning.
Fostervatten samlas in under förlossningen och analyseras direkt för att fastställa koncentrationen av laktat (AFL®-test). Systemet kan också, om så önskas, användas för att ange livmoderhalsens dilatation. Genom att kombinera informationen om förlossningens utveckling och framsteg, med AFL®-nivån, får förlossningsläkare och barnmorskor en grundlig information och förståelse för kvinnans status. På så sätt kan korrekta beslut fattas om bästa hantering.
DMS061 bygger på patenterad ¹-teknik och är det enda systemet på marknaden för Point-of-Care-användning som är skräddarsydd för mätning av laktat i fostervatten.

Diagnostik med laktat i fostervatten är ett nytt område under utveckling. För att säkerställa tillgång till den senaste tekniken, är DMS061 modulärt utformad för att underlätta allt från uppgraderingar till att omfatta framtida forskningsresultat.
Alla ObsteCares produkter erbjuds med omfattande service-och underhållsprogram, inklusive mjukvaruuppdateringar.

Monitoring System DMS061 har från början utformats för att vara lätt att installera, använda och underhålla. Fokus har legat på klinisk användning.
För att säkerställa maximal effektivitet vid implementering av ny teknik, tillhandahålls klinisk utbildning som en del av leveransen.


AFL®-mätning
För att utföra en mätning av AFL®-värdet, behövs 250-500 mikroliter fostervatten. Normalt används spontant utrinnande fostervatten, som samlas upp och analyseras för koncentrationen av laktat (AFL® test).
Fostervattnet är i vissa fall förorenat av ämnen som t ex vaginal sekretion och meconium. Dessa ämnen filtreras bort i mätenheten och påverkar inte mätningen. Mätningen är klar inom 15 sekunder.

Marknad

Behov
Värksvaghet är den vanligaste komplikationen vid födslar.
Antal förlossningar är cirka 130 miljoner globalt.

 • 4milj USA
 • 5milj Europa
 • 125.000 Sverige

Cirka 20% av alla födslar definieras som värksvaga.

Hur ser det ut under förlossningar nu?
Ökade risker för kvinnan:

 • Kejsarsnitt/instrumentell förlossning
 • Blödningar
 • Bäckenbottenskador
 • infektioner

Ökade risker för barnet:

 • Syrebrist
 • Neurologiska skador

Även vården utmanas med risker för stress och oro hos personal, svårigheten att planera vården, akuta operativa ingrepp och traumatiserade och missnöjda kvinnor.

“När värkarbetet stannar av”. Carina Lindqvist liknar detta med en löpare som får mjölksyra och inte klarar att prestera längre. Kvinnan klarar inte att anstränga sig själv eller kroppen mer, i nuläget är just detta orsaken till alla eventuella komplikationer som kan hända under en förlossning. Men med hjälp av deras AFL-Metod så kan man förutspå hur förlossningen kan komma att bli genom att mäta laktatet i fostervattnet.

Ca 80% av födande kvinnor med normala AFL-värden, föder spontant vaginalt.
CA 85% av födande kvinnor med höga AFL-värden föder instrumentellt/operativt

Marknadspotential

Om AFL-metoden används på alla födslar som definieras som värksvaga (ca 20%) skulle det innebära en potentiell försäljningsintäkt i Europa och USA på 1 miljard SEK per år.
Skulle AFL-metoden accepteras allmänt så att alla födslar i Europa och USA skulle mäta mjölksyrahalten i fostervatten med screeningmetoden skulle de innebära en potentiell omsättning på 3 miljarder SEK årligen.

Affärsmodell
Carina Lindqvist jämför modellen med “Rakhyvel och rakblad”, dvs att att Obstecare säljer instrumentet som används mellan 5-10 år tillsammans med prober som köps in löpande under hela instrumentets livslängd.
2-3 prober/födsel.

Förväntas mer än dubbla sina intäkter 2021


Kliniska studier m.m.
För närvarande har resultat från 5 kliniska studier blivit publicerade

Fyra av dessa studier har varit blinded prospective observations studier
En har varit en randomiserad kontroll studie

 1. Pilot studie i Sverige innehållande 75 kvinnor
 2. Multicenter studie i Sverige innehållande 825 kvinnor
 3. Studie på Irland innehållande 905 kvinnor
 4. Multicenter studie med kliniker i Sverige, Frankrike, Schweiz och Tanzania med 3000 kvinnor

Alla studier har hittills visat samma resultat oavsett plats och etnicitet


Hälsoekonomisk studie
Studie från Linköpings universitet visar att antalet akuta kejsarsnitt minskar med 30% genom AFL-metoden

Metoden skulle årligen bidra med en vinst på 76 miljoner kronor till förlossningsvården och användandet av värkstimulerande dropp väsentligen minskas enligt CMT (Centrum för utvärderings av medicinsk teknologi)

“Slutsatsen måste ändå i detta skede vara att det i allra högsta grad verkar vettigt (kostnadsbesparande och hälsofrämjande) att utnyttja möjligheten att mäta laktatnivåer vid avstannat värkarbete. Denna analys gällde primärt förstföderskor, men resultaten torde vara överförbara även på omföderskor” 
Lars bernfort, fil dr, doc vid Linköpings universitet

Framtidsutsikter & Triggers

Triggers

 • USA, FDA. Förväntas i Q4
 • Information om de uppdaterade instrumentet
 • Nya marknader 
 • Ordrar
 • 19 Augusti Delårsrapport
 • Lansering i USA 2021 Q1
 • Ordrar från USA från företaget som redan visat intresse via kundundersökningen som CCSI gjorde
 • Citat från VDn gällande visat intresse från Amerikanska marknaden: 

USA är REDO, distributören är klar. Väntar endast på ett FDA-godkännande. För att hantera det på bästa sätt så har vi stärkt upp ytterligare på den sidan, för att säkerställa att de inte blir några förseningar. Vår distributör i USA, har redan förra året gjort en första konsumentstudie för att säkerställa marknadsbehovet. Och har ett stort antal kunder som är redo att börja, så dom väntar bara på FDA.”

Metoden används för närvarande i:
Sverige, Norge, Finland och Island (Direkt av ObsteCare)
Estland och Storbritannien via lokala partner

Länder som startats upp under 2019/2020
Belgien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg och Spanien
Israel
Vietnam

Länder under registrering
USA(FDA, De-novo)

Länder under utvärdering
Japan, Schweiz, Förenade Arabemiraten

Positiva signaler när vi ser framåt
Nytt team, ökad säljkompetens/resurs, större hastighet
Tio distributörer kontrakterade för global expansion
Ny generation av instrument med modernt utseende
Politiskt fokus/trend: minskning av kejsarsnittsfrekvens
Ökad kunskap om oxytocinets negativa effekter
Medicinskt råd med vetenskaplig kompetens

(Som exempel: i Frankrike har hälsomyndigheten ställt krav på att minska användningen av oxytocin-dosering med 30%)

Vad användes/använder ObsteCare pengarna till från senaste Emissionen?
Öka försäljningen hos befintliga & kontrakterade distributörer: 8-10 MSEK
Få igång försäljning i USA & Asien med strategiska partners: 10 MSEK
Förbättra säljstöd, logistik & tillverkning för att möta kundkrav: 3-4 MSEK
Lansering av en ny uppdaterad modern version av instrumentet: 3-4 MSEK
FDA-anmälan: 2-3 MSEK

Akriegraf

(aktiegraf)

Min slutsats

Bull:       6kr - 8kr
Base:     3kr - 4kr
Bear:     1.5kr - 2kr

(Börvärde på 85,5 SEK)
Nyfylld kassa gör att ObsteCares nuvarande kursnivå kring 2.30kr tycker jag är attraktiv. Vi har mycket kursdrivande triggers framför oss och produkten ligger väldigt väl placerad på marknaden.

ObsteCare utforskar oupptäckt mark, dvs att dom är ensamma med en produkt för detta. Dessutom finns de påtryckningar generellt sätt till att man ska minska ner på antalet kejsarsnitt som görs årligen, vilket gagnar ObsteCare.

Det enda jag kruxet jag själv kan hitta i detta caset är FDA-ansökan.
Detta är något som har tagit mer tid än va man tidigare hade räknat med då man först trodde ansökan formen skulle vara 510k-typen men man senare blev informerade av FDA att det behövde vara De novo-typen. 
De Novo brukar generellt sett ta längre tid, jag vill gärna se att man levererar på denna punkten i år. Oavsett utfallet kommer jag sitta här tills min första target på kring 4-6kr

@AktieUtvecklarn

Övrig Information

https://patents.google.com/patent/US7318809

Förväntas mer än dubbla sina intäkter 2021

FDA-Low to Moderate risk Medical devices
De-novo Vs 510k

501k innebär att man ska visa att sin utrustning är likvärdig med en annan som redan finns på marknaden gällande risk & labeling m.m.

De-Novo är för instrument som kanske inte har någon likvärdig eller ens liknande konkurrent på marknaden alls. Man kanske är först in på den marknaden och behöver visa att detta instrumentet funkar, det är låg risk och är effektivt.


Har Europeisk patent
Har 3st USA-patent 
Har Patent i Japan
Har Patent i Vietnam
Allt detta är för metoden.

Även CE-märkning i Sverige

CCSI, USA. Partnerskap i USA som redan gjort en kundundersökning som visade stort intresse på marknaden i USA.

Har inte blivit drabbade av Corona på något sätt, utbildning i instrumenten sker via videolänk

Ansökan till amerikanska FDA är inlämnad och USA-lansering väntas 2021 med en redan kontrakterad distributör.

Analysguiden sätter ett motiverat värde för aktien i sitt basscenariot till 3 kronor. I det optimistiska scenariot sätts motiverat värde till 6 kronor och i det pessimistiska scenariot till 1,30 kronor.

Disclaimer

Jag äger aktier i bolaget ifråga och rekommenderar alla att granska uppgifterna i denna text. Denna text skall ej ses som en köp- eller säljrekommendation.

 

Analysen skrevs 2020-08-07, publicerad 2020-08-10

 

Skriven av AktieUtvecklarn, twitter @AktieUtvecklarn

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren ”@AktieUtvecklarn” äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/aktieutvecklarn

 

 

 

Källor:

https://obstecare.com/sv/

https://www.youtube.com/watch?v=_i5Haradmd0

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-obstecare-stor-potential-i-afl-systemet-sakrare-forlossningar

https://www.youtube.com/watch?v=LOIE91Ipf1M

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER