Bildkälla: Stockfoto

Generics ebitda-vinst sjönk något i Q1

Teknikbolaget Generic redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-vinsten minskade något.

Omsättningen steg till 42,2 miljoner kronor (34,6).

Ebitda-resultatet blev 7,1 miljoner kronor (7,6), med en ebitda-marginal på 16,8 procent (22,0).

Rörelseresultatet blev 6,9 miljoner kronor (7,4), med en rörelsemarginal på 16,4 procent (21,4).

Resultatet efter skatt blev 5,6 miljoner kronor (5,9), en minskning med 5,1 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 0,45 kronor (0,48).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 10,1 miljoner kronor (-1,1).

Likvida medel uppgick till 39,2 miljoner kronor (31,4).

"Detta är nu den 25:e kvartalsrapporten som undertecknad haft nöjet att författa, det är tillika
25 kvartal med konsekvent tillväxt och en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på 35 procent de senaste sex åren. Vi har en etablerad position och en väl fungerande affärsmodell och vi känner oss trygga med att kunna fortsätta öka såväl omsättning som resultat framöver", säger vd Jonas Jegerborn i en kommentar.

Generic, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning42,234,622,0%
Ebitda7,17,6-6,6%
Ebitda-marginal16,8%22,0%
Rörelseresultat6,97,4-6,8%
Rörelsemarginal16,4%21,4%
Nettoresultat5,65,9-5,1%
Resultat per aktie, kronor0,450,48-6,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet10,1-1,1
Likvida medel39,231,424,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER