Bildkälla: Stockfoto

Global Defence & Security Fund backade 1,7 procent i oktober – konsolideringstrend i branschen gynnar fonden

Global Defence & Security Fund backade 1,7 procent i oktober – konsolideringstrend i branschen gynnar fonden

Global Defence & Security Fund utvecklades negativt i oktober med minus 1,7 procent, jämfört med index som steg 0,6 procent. Fonden är hittills i år upp med 12,8 procent, vilket är helt i linje med index. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens utveckling är främst hänförlig till att kronan stärktes gentemot dollarn, något som förvaltarna tror är en kortsiktig förändring.

Uppköp och rykten till uppköp har historiskt gynnat fonden, det görs när större bolag vill kunna bredda sin portfölj med intressanta produkter och tjänster som kan dra nytta av stordriftsfördelar samt utvecklas distribution. Enligt förvaltarna är detta en tydlig trend.

Det var en stark månad för fondens cybersäkerhetsinnehav. FireEye och Palo Alto Networks tillhör två av de bolags om drog upp fonden under månaden med deras uppgångar på 15,6 respektive 11,4 procent. Utöver dessa två presterade även Raytheon, Airbus och Saab bra under månaden.

Fonden har ökat i FireEye med 2 procentenheter. Köp skedde även i Northrop Grumman, United Technologies och L3Harris Technologies.

Fonden var vid månadsskiftet till 78 procent exponerad mot USA.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER