Bildkälla: Stockfoto

Gold Town Games styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i spelutvecklingsbolaget Gold Town Games kallas till årsstämma torsdagen den 20 juni i Skellefteå.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Maria Lidström samt ledamöterna Tomas Alexandersson och Leif Rehnström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, dels med företrädesrätt och då inom ramarna för bolagsordningens antal aktier. Vid riktad nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får antalet aktier öka med högst 15 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER