Bildkälla: Stockfoto

Grail en intressant peer, Immunovia har en modernare teknik - Kavaljer-förvaltare

Förvaltarteamet på Kavaljer, med Peter Lindvall i spetsen, bedömer att Immunovia har en mer modern teknik än Grail, som precis blev uppköpt av Illumina i en storaffär. Det uppger han i en kommentar.

Diagnostikföretaget Grail anses vara en intressant peer till Immunovia och det finns en tydlig värderingsdiskrepans.

"Illumina värderar Grail till 8,4 miljarder dollar då de köper 85 procent av aktierna för 7,1 miljarder dollar, samtidigt som Immunovia med en modernare teknik värderas till 0,55 miljarder dollar", kommenterar förvaltaren.

Grails teknik bygger på CtDNA (Circulating tumor DNA), en äldre teknik än den som Immunovia använder sig av.

Det fungerar på så vis att när en tumör vuxit till sig, alltså i ett något senare stadium av cancerns utveckling, avger tumören DNA-rester som kan analyseras av Grails teknik.

Lindvall pekar på att jämfört med Immunovias teknik så har CtDNA-tekniken vissa nackdelar.

"Relativt stora mängder blod krävs för att få tillräckligt med DNA-rester från tumören, vilket praktiskt kan vara svårt att få fram. Immunovias teknik bygger istället på biomarkörer i blodet, proteiner, som möjliggör upptäckt av cancern i tidigare stadium, och endast en droppe blod krävs", säger förvaltaren.

Hans bedömning är att Grails teknik kompletterar Immunovias teknik. Det ena alternativet kommer inte att utesluta det andra, menar Kavaljer-förvaltaren.

Illumina-aktien faller 6,6 procent på förvärvet, i ljuset av bred börsturbulens. Immunovia är samtidigt ned 6,2 procent på börsen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER