Bildkälla: Stockfoto

Gröna investeringar är ojämnt fördelade över världen - Atlant Fonder

Atlant Green Tech Metals förvaltare Mattias Gromark menar att även om andelen gröna investeringar går åt rätt håll är de ojämnt fördelade över världen. Det framgår av en marknadskommentar.

Vidare lyfter förvaltaren fram International Energy Agencys (IEA) senaste rapport där man skriver att i de investeringspaket som sjösattes efter pandemin har andelen allokerad mot ren energi ökat med 50 procent under de senaste fem månaderna. Totalt uppgår investeringspaketen till 710 miljarder dollar. Dessvärre menar förvaltaren att cirka 90 procent av dessa investeringar sker i rika delar av världen samtidigt som utvecklingsländer ligger långt efter när det gäller att nå sina klimatmål till 2050.

"De kraftiga prisuppgångarna på energi under vintern och efter krigets utbrott har tvingat regeringar runt om i världen att stötta hushåll och företag men också att göra större ansträngningar för att öka andelen hållbar energi. Det går åt rätt håll, men de gröna investeringarna är ojämnt fördelade över världen", skriver Gromark.

Vidare lyfter förvaltaren fram att Elon Musk flaggat för att litiumpriserna kan komma att tvinga Tesla till egen utvinning och förädling. Priset på litium har stigit närmare fem gånger det senaste året.

"I Atlant Green Tech Metals har vi ett antal nordamerikanska litiumbolag som ligger väl positionerade för att växa i takt med att marknaden nu tar fart och konsolidering lär komma. Vi har redan det senaste halvåret sett ett antal förvärv kring fyndigheter i Sydamerika", avslutar förvaltaren.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER