Bildkälla: Stockfoto

Grönt ljus för kajförstärkning i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att man kan påbörja arbetet med att förstärka kajen i projektet Skandiaporten, vilket gör att projektet kan följa tidsplanen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt avslås dispensansökan för placering av förorenade massor till havs.

"Vi är medvetna om att domen kan överklagas vilket är ett steg i processen som vi måste avvakta. Men om domen inte överklagas är vår preliminära bedömning att vi nu har möjligheten att påbörja arbetet med kajförstärkningarna, även om det ännu inte är klart hur de förorenade muddermassorna slutligt ska omhändertas", säger Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten på Göteborgs Hamn.

Projekt Skandiaporten ska se till att dagens oceangående containerfartyg kan lastas fullt ut och därigenom utnyttja hela sin lastkapacitet, vilket idag inte är möjligt. Genom en kajförstärkning samt fördjupning av hamnbassängen vill Göteborgs hamn åtgärda problemet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER