Bildkälla: Stockfoto

Guld (Au) & Silver (Ag) - 2020 kvartal 1

Guld (Au) & Silver (Ag) - 2020 kvartal 1

Börsvärlden välkomnar Eric Strand som krönikör. Som förvaltare av fonden AuAg Silver Bullet besitter han mycket goda kunskaper om marknaden och historiska anekdoter när det kommer till guld och silver. Här kan du läsa hans initierade krönika om nutid, dåtid och framtid.

Prisutveckling

Under 2020 års första kvartal gick guld spot från 1517 USD till 1576 USD (+3,9%) (i SEK +9,7%) och silver gick från 17,86 USD till 14,00 USD (-21,6%) (i SEK -15,8%).

Rörelser och Bakgrund

Guld steg i lugn takt fram till 25e februari till 1686 för att sedan i samband med marknadens dramatiska och turbulenta utveckling i Corona-krisens inledning falla ner till 1585 för att därpå stiga till 1700 för att återigen falla till 1466 och slutligen i en stigande avslutning sluta kvartalet på 1576. Rörelserna kan hänföras i första skedet till att många belånade investerare fick sälja ”safe havens” som guld för att få cash till att täcka ökade krav på marginaler för sina aktiepositioner. I den andra vågen nedåt är det Commercials (storbanker som handlar på den amerikanska råvarubörsen COMEX) som i tidigare uppgång sedan sommaren 2019 gått kort guld och silver som ”riggade” en nedgång för att skapa en möjlighet att kunna köpa tillbaka dessa utan förlust. Man lyckades med det första steget i planen och fick de ”svaga händerna” att sälja och priset gick - på ett för många märkligt sätt - ner i en miljö där man förväntar sig att guld ska stiga. Däremot lyckades man inte alls med steg två d.v.s. att köpa tillbaka sina korta positioner. Andra stora investerare hann före och köpte upp allt de ”svaga händerna” (Retail) sålde. Efter det har guld stigit kraftigt igen även tillsammans med USD. Backar man lite så ser man ändå att guld SEK varit en bra investering för portföljen under årets första turbulenta månader med en uppgång på +9,7% när börsen (OMXS PI) lyser rött och är ner -17,9%.

Framåt

Vi hade en skuldkris 2008 och har fram till 2019 inte minskat skulderna i systemet utan tvärtom mer än fördubblat dessa. Långsiktigt är det inte oro som driver guld och silver utan just den ständigt ökande mängden krediter och skulder. Detta är grunden för ”caset” att investera i guld och silver. Nu avlöser återigen stimulanserna varandra med sänkta räntor, stödköp via sedelpressar och budgetunderskott i statsfinanser världen över - allt för att inte ekonomin skall kollapsa. Vi tror detta kommer lyckas och systemet kommer räddas och marknaderna lyfta. Något måste dock offras och nu är det värdet på pengar (igen). Detta kommer förstärka den ädelmetalls-bull-marknad som inleddes under sommaren 2019 och guld bör nå 50% över tidigare all-time-high från 2011 som låg på 1921 - vilket skulle ge ett pris runt 3000 någon gång under 20-talet. Silver som ”flyger” i en sådan marknad kommer få den toppande guld/silver-ration att vända ner och gå mot 30:1 (nu över 100:1). Närmast är det upplösningen av Commercials korta positioner i marknaden som kommer avgöra när och hur priserna går upp eller ner. Intressant är också priseffekterna av den enorma efterfrågan på guld och silver kontra minskat utbud p.g.a. Corona-krisen.

Mera om…

Då målet är att detta skall vara en återkommande kvartalskrönika så kommer den alltid avslutas med lite historia, ”onyttigt vetande” och information om guld och silvers unika egenskaper i och för vår nuvarande - samt framtida värld. Allt börjar med vad vår jord består av…. och för 151 år sedan skapades det periodiska systemet där alla grundämnen kategoriserats. Ja guld (Au) och silver (Ag) är grundämnen till skillnad mot t.ex. vatten och luft. De är metaller och benämns även ädelmetaller just för sina ädla (precious) egenskaper med sin mycket låga reaktivitet med andra ämnen. Guld och silver har varit med oss i över 5 000 år både som smycken och pengar. Man kan se t.ex. hur under Romarriket andelen silver i mynten gick från att i början vara över 90% till under 10% (inflation/devalvering) i samband med imperiets undergång. Guld och silver är valutor och har ISO-koderna 959 samt 961 i dagens valutakod-system (ISO 4217). Guld och silver har alltid haft en mycket nära koppling till pengar där t.ex. det franska ordet för pengar och silver är samma ord (l´argent) och det engelska pundet som heter pound sterling kommer från att det var ett pund av silver. Väl noterat att värdet inte är det samma idag. Sterling silver är namnet på 925 silver då det består av 92,5% silver och 7,5% andra metaller, oftast koppar. Det kan vara bra att veta att det som är känt som ”nysilver” (i många bestick) innehåller 0% silver. 925 sterling silver är vad nästan alla större vinnarpokaler är gjorda av inom idrottens olika sporter. Ibland är de förgyllda med guld (plätering). När man investerar i silver och guld är det 99,9% respektive 99,99% som gäller. Mynt kan ha legeringar men innehållet av guld eller silver är samma och mäts i troy ounce motsvarande 31,1034768 gram vilket är lite mer än vanliga ounce som är 28,349 gram.

Eric Strand - förvaltare av fonden AuAg Silver Bullet - @AuAgEric - auagfonder.se

Vill du veta ännu mer om guld och silver?

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER