I SAMARBETE MED AUAG SILVER BULLET
Bildkälla: Stockfoto

Guld (Au) & Silver (Ag) – 2020 kvartal 2

Guld (Au) & Silver (Ag) – 2020 kvartal 2

Eric Strand är tillbaka med en ny krönika. Som förvaltare av fonden AuAg Silver Bullet besitter han mycket goda kunskaper om marknaden och historiska anekdoter när det kommer till guld och silver. Här kan du läsa hans initierade krönika om nutid, dåtid och framtid.

Pris och utveckling

Rörelser och drivkrafter

Guld hade ett klart positivt kvartal och särskilt i dollar, +13,4%, och tog snabbt igen nedgången efter ”sälj-allt-som-går-att-sälja-fasen” tog slut. Då kronan visade sig stark andra halvan av kvartalet så blev inte uppgången i kronor lika markant. För året är guld +16,8% i kronor vilket är starkt i relation till svenska börsen (SIXRX) -4,1%.

Silver hade ett mycket starkt kvartal och reparerade därmed nedgången från mars. Trots den riggade nedgången i mars lyckades inte Commercials (storbankerna) ta sig ur sina korta positioner då andra aktörer passade på och var snabbare att köpa stora mängder silver. Köp som fick priset att ta sig tillbaka till pre-corona nivåer.

Både guld och silver drevs under kvartalet av ökade stimulanser samt skuldsättningar vilket är en fortsatt upptrappning av den monetära inflation vi sett de senaste 20 åren. Sedan Euron skapades 1999 har den förlorat -85 procent av sitt värde räknat i guld på 21 år. Inte omöjligt att vi ska ner lika mycket till kommande 10–20 åren.

Utsikter

Börsen har som vi trodde lyft på alla stimulanser och vi får se hur samhället och konsumtionen kommer igång. Börsen känner sig dock trygg då centralbankerna kommer ”do whatever it takes”. Augusti till februari är den absolut starkaste säsongen för ädelmetaller och vid en upprepning av det säsongsmönstret lär vi få se ett genombrott över 1800 och då kommer ett nytt All Time High fungera som en magnet. Så 1921 får se upp och 2000 kan öppna upp för ett klart högre spotpris som speglar den enorma skuldsättning vi nu går in i.

Situationen på COMEX, den amerikanska råvarubörsen, är fortfarande ansträngd för de 8 Commercials (storbanker) som sitter med korta positioner och nu har ca 90 miljarder kronor i orealiserade förluster. Sammantaget är det en positiv COMEX positionering just nu och vi ser fram emot dess upplösning.

Silver har börjat sin resa mot en bättre guld/silver-kvot. Från att ha varit en bit över 100 har den nu börjat gå ner under 100, men fortfarande finns mycket utrymme för silver att stiga i pris innan kvoten når delmålet 40:1. När vi är där får vi sätta ett nytt mål och det kan bli så lågt som 10:1.

Om man investerar i ädelmetaller för att skydda en totalportfölj välj guld (1:1 ETC) - och om man tror på ”caset” och investerar för avkastning så är silverbolag det som har störst potential.

AuAg grundämnen

Med lite fokus denna gång på silver (Ag)(47) och dess unika egenskaper samt marknad så är det inte svårt att se potentialen för de som äger och utvinner denna vita ädelmetall. Silver leder elektricitet samt värme bättre än andra ämnen och är samtidigt böjbart och hållbart vilket gör att det används i så många high-tech och green-tech områden. Datorer, mobiltelefoner, 5G, RFID, bilar (ännu mer i elbilar) samt solceller behöver silver. Vi har nu ett efterfrågan/utbuds-underskott och samtidigt en enorm investeringsefterfrågan genom ETCer/ETFer vilket sammantaget när som helst kan leda till en fysisk brist. Få investerare har upplevt de explosiva prisuppgångar som just en fysisk brist på en oumbärlig råvara innebär. Då går det fort.

Visste du att…. stålkullager galvaniserade med silver är starkare än någon annan typ av lager. Flygplans jetmotorer förlitar sig till exempel på silverlager. Silver fungerar som ett smörjmedel, vilket minskar friktionen mellan lagret och dess hölje. Detta ökar motorns prestanda och livslängd. Silverpläterade kullager möjliggör dessutom vid motorproblem en säker motoravstängning. Flyg säkert. Flyg med silver.

Eric Strand - förvaltare av fonden AuAg Silver Bullet - @AuAgEric - auagfonder.se

Vill du veta ännu mer om guld och silver:

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med AuAg Silver Bullet. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER