Bildkälla: Stockfoto

Handelsbanken stuvar om i sina fastighetsrekommendationer - ser investeringsmöjligheter på 6-månaders sikt

Handelsbanken har granskat fastighetssektorn vilket lett till 12 ändrade rekommendationer.

Det är flest nedgraderingar som gäller. Sex av bolagen har fått sina korta rekommendationer sänkta till sälj från behåll. Detta gäller för Atrium Ljungberg, Balder, Heba, John Mattson och Wallenstam.

Därutöver sänks de långa rekommendationerna för Balder, Heba och Wallenstam till underperform från market perform.

Enligt Handelsbanken återspeglar sänkningarna aktier som omvärderats utan betydande förändringar i verksamheten eller riskprofilen. Detta avser främst bolag verksamma inom bostadssegmentet.

Banken höjer också ett antal bolag till köp. I det korta perspektivet handlar det om Klarabo, Trianon och Stendörren, vilka alla tidigare haft behåll. För Klarabo höjs också den långa rekommendationen till outperform från marketperform.

Handelsbankens favoriter i sektorn är Castellum, Wihlborgs och Catena.

Banken upprepar sina förväntningar om att det kommer uppstå investeringsmöjligheter inom sektorn under den kommande sexmånadersperioden i samband med rekapitaliseringar.

“Då vi förväntar oss att företrädesemissioner kommer att bli det huvudsakliga tillvägagångssättet för underkapitaliserade bolag (det vill säga inte riktade emissioner), ser vi få skäl till att investera före potentiella offentliggöranden”, skriver Handelsbanken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER