Bildkälla: Stockfoto

Hedin Bil ökar intäkterna och vinsten i fjärde kvartalet

Hedin Bil ökar intäkterna och vinsten i fjärde kvartalet

Hedin Bil redovisar ökande intäkter och högre resultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen steg 10,2 procent till 5 918 miljoner kronor (5 372).

Rörelseresultatet blev 133,7 miljoner kronor (54,9), med en rörelsemarginal på 2,3 procent (1,0).

Resultatet före skatt var 86,0 miljoner kronor (25,1).

Resultatet efter skatt blev 50,0 miljoner kronor (17,8), en ökning med 181 procent mot föregående år.

- Marknaden fortsätter att präglas av förändringar i drivlinor och utsläpps- och skatteregler. I Sverige fortsatte återhämtningen under fjärde kvartalet i antalet nyregistreringar, främst på grund av ändrad beräkning av fordonsskatt vid årsskiftet, med avsevärt ökade kostnader för flertalet fordon som säljs på marknaden. I Norge minskade antalet registreringar under fjärde kvartalet, på grund av minskade volymer av bensin och dieseldrivna fordon samtidigt som antalet helelektriska fordon och pluginhybrider fortsatte att öka. Den belgiska marknaden minskade något, Mercedes-Benz avslutade året starkt som det mest framgångsrika premiummärket, kommenterar vd Anders Hedin i bokslutskommunikén.

- Sammanfattningsvis är det glädjande att vi kan avsluta 2019 med fortsatt starka prestationer i utmanande marknader. Här finns det inga genvägar. Marginalförbättringarna är ett pågående arbete som består av flera komponenter: relevanta produkter, en ökad andel serviceavtal, ett konkurrenskraftigt erbjudande av kringtjänster såsom finansiering och försäkring, och möjligheten att erbjuda olika ägandelösningar med fokus på en enkel och förutsägbar upplevelse. Men det består också av ett tydligt fokus på kostnadskontroll och ökad effektivitet, fortsätter Anders Hedin.

Hedin Bil, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 5 918 5 372 10,2%
Rörelseresultat 133,7 54,9 143,5%
Rörelsemarginal 2,3% 1,0%
Resultat före skatt 86,0 25,1 242,6%
Nettoresultat 50,0 17,8 180,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER