Bildkälla: Stockfoto

Hedin Mobility Groups operativa rörelseresultat sjönk i Q1

Hedin Mobility Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade under perioden.

Omsättningen steg 32,2 procent till 23 585 miljoner kronor (17 838). Justerat för förvärv och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen 1 procent mot föregående år för jämförbara enheter.

Rörelseresultatet blev 7 miljoner kronor (591), med en rörelsemarginal på 0,0 procent (3,3).

Operativt rörelseresultat blev 95 miljoner kronor (383), med en marginal på 0,4 procent (2,1).

Resultatet efter skatt blev -231 miljoner kronor (392).

”Marknaden har i första kvartalet präglats av försiktighet. Den avsevärda och relativt snabba höjningen av räntenivån har inneburit en minskad orderingång under senaste året. Samtidigt har flera europeiska länder försämrat eller helt tagit bort stöd för elbilar. Detta har medfört en minskad efterfrågan på elbilar, och flera tillverkare har kraftigt sänkt priserna på nya elbilar för att stimulera efterfrågan. Detta har i sin tur påverkat marknadsvärdet på begagnade elbilar och sålda bilar med återköpsåtagande, t ex privatleasing. Denna prispress har påverkat marginalerna i begagnataffären avsevärt, vilket är den främsta orsaken till det minskade operativa rörelseresultatet inom Retail", säger vd Anders Hedin i rapporten.

Han säger vidare.

"Med förväntningarna på räntesänkningar i kombination med lägre inflationsprognoser ser vi positivt på en successiv förbättring av konjunkturen och efterfrågan under det andra halvåret."

Hedin Mobility Group, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning23 58517 83832,2%
Rörelseresultat7591-98,8%
Rörelsemarginal0,0%3,3%
Operativt rörelseresultat95383-75,2%
Operativ rörelsemarginal0,4%2,1%
Nettoresultat-231392
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER