Bildkälla: Stockfoto

Heimstaden och Scania lyfte Aktie-Ansvar Graal Offensiv, som ökade 0,2 procent i juli

Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv steg 0,2 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har inte haft någon aktieexponering i juli och hela avkastningen härrör från
fondens räntebärande innehav.

"En av utgångpunkterna för förvaltningen i början av juli var att kreditrisk genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i
företagssektorn till följd av pandemin. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration var ett investeringsalternativ med sämre risk- och avkastningsprofil. Dessa utgångspunkter har fungerat väl i juli då kreditrisk har givit ett tydligt positivt bidrag till låg volatilitet. Hela avkastningen härrör från exponering mot kreditrisk. Fondens spreadduration (känslighet för förändringar i kreditspreadarna) låg i slutet av månaden på cirka 1,87. Fonden har haft en mycket kort ränteduration i juli på under 0,5 vilket har givit ett neutralt bidrag från räntedurationen till både avkastning och volatilitet," skriver förvaltaren Maria Ljungqvist.

Fondens avkastning lyftes i juli av kursutvecklingen på Heimstadens efterställda obligation och av innehav i en av Scanias obligationer.

Aktie-Ansvar Graal Offensiv, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent0,2
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent-5,6
Index i år, förändring i procent-0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER