Bildkälla: Stockfoto

Helsingborgs Hamn förbättrade resultatet under 2020

Helsingborgs Hamn förbättrade resultatet exklusive jämförelsestörande poster under 2020 till 67 miljoner kronor, jämfört med 61 miljoner under 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det sker samtidigt som intäkterna har minskat, där det största tappet handlar om färjeleden Helsingborg-Helsingör. Personbilstrafiken har halverats jämfört med 2019 och lastbilstrafiken minskade med 4 procent.

Trots den globala händelseutvecklingen under året har godsvolymerna dock varit stabila. Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn var under 2020 i nivå med 2019.

För resultatets del bidrog gynnsamma el- och drivmedelskostnader, mindre reparations- och underhållsarbeten samt lägre avskrivningar på magasin till att motverka intäktstappet inom färjetrafiken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER