Bildkälla: Stockfoto

Hemnets Köparbarometer steg i februari - fler tror på stigande priser - men index är fortsatt på minus

Bostadsplattformen Hemnets Köparbarometer fortsatte att stärkas i februari, även om index fortsatt är negativt. Fler tror på fallande priser än på stigande.

Av de tillfrågade köparna svarade 22 procent att de tror på stigande priser den kommande sexmånadersperioden. Det motsvarar en ökning med 8 procentenheter från motsvarande undersökning i januari, skriver bolaget.

Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser. I februari trodde 43 procent av de tillfrågade köparna på sjunkande priser, en minskning med 10 procentenheter från januari och den lägsta nivån sedan maj 2022.

Sammantaget innebär det en nettosiffra, skillnaden mellan andelen som tror på stigande och sjunkande priser, på -21 procentenheter. Det är den högsta noteringen sedan maj i förra året.

Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 115 respondenter mellan 1-3 februari.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER