Bildkälla: Stockfoto

Hexpol återinför tidigare utdelningsförslag på 2,30 kronor, återbetalar permitteringsstöd

Polymerbolaget Hexpol återinför nu sitt tidigare utdelningsförslag för 2019 på 2,30 kronor per aktie för 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen beslutade i april att dra tillbaka förslaget om utdelning för räkenskapsåret 2019. Detta som ett led i den stora osäkerhet som rådde kring covid-19. Samtidigt uppgavs att styrelsens ambition var att kalla till extra bolagsstämma under hösten och fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 2,30 kronor per aktie.

Konsekvenserna av Covid-19-pandemin kan nu bättre överblickas och styrelsen har bedömt att det, tack vare koncernens starka prestation och likviditet, finns förutsättningar för ett återinförande av utdelningen enligt det ursprungliga förslaget.

Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma den 20 november för att besluta om ett förslag till utdelning om 2,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

Hexpol kommer i samband med fastställd utdelning att återbetala det permitteringsstöd som erhållits i Sverige relaterat till covid-19-pandemin.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER