Bildkälla: Stockfoto

Hexpols rörelseresultat kommer in över guidningen, återinför utdelning

Polymerbolaget Hexpol redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade och kom in över guidningen som presenterades i en omvänd vinstvarning den 5 oktober.

Bolaget uppger även i ett pressmeddelande att utdelningen om 2,3 kronor per aktie återinförs. Statligt stöd som mottagits ska återbetalas.

Det starka resultatet hänförs till betydligt minskade kostnader och förbättrade volymer till kunderna.

Omsättningen sjönk 21,6 procent till 3 328 miljoner kronor (4 244). Sekventiellt sett så är det emellertid en intäktsökning om 32 procent vilket attribueras till en återhämtande marknad.

Det justerade rörelseresultatet blev 593 miljoner kronor (583), med en rörelsemarginal på 17,8 procent (13,7). Guidningen låg mellan 560 till 590 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 561 miljoner kronor (474).

Resultatet efter skatt blev 426 miljoner kronor (355), en ökning med 20,0 procent mot föregående år.

"Osäkerheten framöver är fortsatt hög på grund av Covid-19-pandemin. Vi tror dock att vårt starka kundfokus i kombination med vårt geografisk närhet till våra kunder ger oss möjligheter att ytterligare bygga upp våra marknadsposition. Vi har också minskat våra kostnader avsevärt vilket stärks vår redan starka finansiella ställning och ger oss goda förutsättningar för fortsatt
tillväxt och ytterligare förvärv", säger vd:n Peter Rosén

Hexpol, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning3 3284 244-21,6%
Rörelseresultat5935831,7%
Rörelsemarginal17,8%13,7%
Resultat före skatt56147418,4%
Nettoresultat42635520,0%
Resultat per aktie, kronor1,241,0320,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER