Anders Stenkrona, sparexpert Nordea

Historiska perspektiv på tumultartad marknad

Tänkvärt från Anders Stenkrona, sparexpert Nordea, om bland annat perspektiv på aktiemarknaden, historisk avkastning och förväntad avkastning.

Annons

I tider som dessa är det lätt att bli orolig och att låta sig drivas av flockbeteende. Vi kan lätt få tunnelseende och agera av rädsla och söka efter trygghet.

Därför kan det vara nyttigt att ta ett steg tillbaka och få lite perspektiv på aktiemarknaden. 

Historisk avkastning

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning men om vi för perspektivets skull tittar på hur den amerikanska och den svenska aktiemarknaderna har gått sedan 1920-talet till idag så kan vi konstatera att den amerikanska aktiemarknaden ökat med ca 10% per år inklusive utdelningar, under samma tidsperiod har den svenska marknaden ökat något mer.

Marknaderna har bjudit på stor dramatik över åren i form av den stora depressionen på 30-talet, världskrig, oljekrisen på 70-talet, IT-kraschen vid sekelskiftet och fastighetskraschen 2008. Trots det har börserna levererat en ordentlig avkastning i genomsnitt över tid. 

Förväntad avkastning

Men vad är en rimlig förväntad avkastning framöver? Frågar man Warren Buffet så anser han att det är rimligt att förvänta sig 7% avkastning från aktiemarknaden. Hans resonemang är att långsiktigt borde BNP öka med ungefär 3%, aktieutdelningar ge ca 2% och inflation hålla sig kring 2%. Det blir 7% sammanlagt. En ganska enkel formel.

Det talas mycket om inflation, eller frånvaron av inflation i dessa tider. Men det finns flera perioder i historien, 60-talet inte minst, då det också talades om att inflation var inaktuellt. Historiskt har inflationen både kommit och gått i vårt ekonomiska system. Låt oss, för enkelhetens skull, föreställa oss 7% avkastning i följande exempel.

Ränta på ränta effekten

En investerare behöver vara långsiktig för att ränta på ränta-effekten verkligen ska ta fart. Skillnaden mellan att spara i madrassen eller att få 7% avkastning per år är inte jättestor i början. Investerare riskerar därför att tappa tålamodet innan långsiktigheten ger resultat. 

Det är efter ungefär 10 års regelbundet sparande som ditt sparande verkligen tar fart. Om du får 7% genomsnittlig årsavkastning så blir din månatliga avkastning lika stor som ditt månadssparande efter 10 år. Dvs om du sparar 1 000 kr i månaden så blir även din månatliga avkastning 1000 kr. Ditt sparande ökar alltså med 2 000 kr per månad! Efter ytterligare 5-6 år är månadsavkastningen 2 000 kr per månad samtidigt som du fortsätter spara 1 000 kr. Det innebär att ditt sparande ökar med 3 000 kr per månad. Nu blir ökningen märkbart exponentiell.

Det vi lär oss är att det krävs långsiktighet men även risktagande. Om du istället hade sparat i ett lågriskalternativ som gett 2% avkastning så hade det tagit 35 år tills din månadsavkastning matchar din insättning. 

Dålig start jämfört med bra start

Ok, en simulering med teoretiska siffror är en sak men hur har det sett ut historiskt? Hur stor skillnad blir det om jag börjar spara vid bästa tänkbara tillfälle jämfört med sämsta tänkbara tillfälle?

Inte så stor. Om du började månadsspara 1 000 kr i mars 2003, precis efter IT-kraschen, och gjorde så i 10 år så hade det gått mycket bra. Du hade haft ca 200 000 kr år 2013. Ungefär 80 000 kr mer än om du hade sparat i madrassen.

Om du istället hade börjat månadsspara 1 000 kr i början av år 2000, precis innan IT-kraschen och även här gjorde det i 10 år, hur hade det gått? Ja, då hade du också haft ca 200 000 kr år 2010. Ungefär samma utveckling! Visst är det intressant!

Lärdomen är att det är viktigare att komma igång med sitt månadssparande än att försöka hitta rätt tillfälle. Om du börjar ditt sparande precis innan en krasch så kommer du ändå att köpa in dig billigare och billigare och är med i vändningen när den väl kommer. 

Risk i aktiemarknaden

Historiskt sett har ungefär en fjärdedel av alla år sedan 1920-talet haft negativ avkastning. Det kan låta avskräckande. Men tittar man istället på hur fördelningen mellan positiva och negativa år ser ut om man investerat två år i rad under samma period så är det bara en femtedel av alla tvåårsperioder som är negativa. Om du investerat fem år i rad så är det bara en av tio fem års perioder som visar negativ avkastning. 

Alltså spelar placeringshorisonten roll. Om du ska investera på lång sikt är det sannolikt att marknaden hinner återhämta sig och ge en positiv avkastning, även om det känns turbulent för stunden.

På lång sikt är standardavvikelsen på aktiemarknaden ungefär 20%. Det innebär att det är fullt normalt att aktiemarknaden rör sig 20% upp och ner från sitt genomsnitt på 10%. Det är helt inom förväntningarna. Ibland rör sig marknaden det dubbla. Det är visserligen ovanligt men det ligger också inom förväntningarna. 

Långsiktighet lönar sig

Slutsatsen blir att långsiktighet, regelbundet sparande och rätt risknivå för dig lönar sig. Warren Buffet lär ha sagt att aktiemarknaden är en mekanism som överför pengar från den otålige till den tålmodige. Det kan vara lönt att ta ett steg tillbaka mitt i all turbulens och påminna sig om det långsiktiga perspektivet.

/Anders Stenkrona, sparexpert Nordea

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser