Bildkälla: Stockfoto

H&M ökade vinsten mer än väntat i fjärde kvartalet

Klädbolaget H&M redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet, som även var bättre än väntat.

Omsättningen steg 8,1 procent till 56 813 miljoner kronor (52 549). Omsättningen var känd sedan tidigare.

Bruttoresultatet blev 31 341 miljoner kronor (27 375), med en bruttomarginal på 55,2 procent (52,1).

Rörelseresultatet blev 6 259 miljoner kronor (3 897), väntat rörelseresultat var 5 497. Rörelsemarginalen var 11,0 procent (7,4).

Resultatet före skatt var 6 003 miljoner kronor (3 665).

I utdelning föreslås 6,50 kronor. Väntat var 6,50.

H&M, MkrQ4-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019/2020Förändring
Nettoomsättning56 81352 5498,1%
Bruttoresultat31 34127 37514,5%
Bruttomarginal55,2%52,1%
Rörelseresultat6 2595 49713,9%3 89760,6%
Rörelsemarginal11,0%7,4%
Resultat före skatt6 0033 66563,8%
Nettoresultat4 6212 48586%
Utdelning per aktie, kronor6,506,500,0%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER