Bildkälla: Stockfoto

HMS Networks gör en rekordvinst i tredje kvartalet - trots lägre omsättning

Industrikommunikationsbolaget HMS Networks redovisar ett rekord för vinsten och kassaflödet i det tredje kvartalet, jämfört med året innan, trots att omsättningen kom att bli lägre.

Omsättningen sjönk 8,5 procent till 345 miljoner kronor (377).
Orderingången landade på 336 miljoner kronor (372), en minskning med 9,7 procent mot föregående år.

"Bilden är lik den från andra kvartalet med svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden, främst på våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien. Däremot har Asien fortsatt haft en bra utveckling, framförallt avseende orderingång, där Japan är stabilt och Kina uppvisar en imponerade tillväxt på över 50 procent", säger vd Staffan Dahlström.

Rörelseresultatet blev 77 miljoner kronor (56), med en rörelsemarginal på 22,3 procent (14,9).

Resultatet före skatt var 73 miljoner kronor (55).

Resultatet efter skatt blev 61 miljoner kronor (46), och per aktie 1,33 kronor (0,98).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 116 miljoner kronor (90).

Resultatet och kassaflödet utgör nya rekord. Resultatet har kunnat förbättras tack vare fortsatt låga kostnader.

Under utsikter skriver bolaget att covid-19 kommer att skapa utmaningar för tillväxtambitionerna på kort sikt.

"Underliggande konjunkturutveckling inom olika geografiska områden och industrisegment samt dess effekt på marknaden för HMS produkterbjudande är också av samma anledning svårbedömd. Valutornas utveckling påverkar i hög grad och även denna effekt är svårbedömd", skriver bolaget

HMS Networks, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Orderingång336372-9,7%
Nettoomsättning345377-8,5%
Rörelseresultat775637,5%
Rörelsemarginal22,3%14,9%
Resultat före skatt735532,7%
Nettoresultat614632,6%
Resultat per aktie, kronor1,330,9835,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet1169028,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER