Bildkälla: Stockfoto

Högre konsumtion än produktion på kopparmarknaden i november - ICSG

Marknadsdata indikerar att det rådde ett underskott, det vill säga konsumtionen var högre än produktionen, med 119 000 ton på kopparmarknaden i november.

För perioden januari-november var det ett underskott på 130 000 ton mot ett underskott på 440 000 ton under samma period året innan. Helåret 2022 visar ett underskott på 434 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG.

Produktionen av raffinerad koppar steg cirka 5,4 procent under januari-november jämfört med samma period i fjol. Konsumtionen ökade med cirka 4,0 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER