Bildkälla: Stockfoto

Högre konsumtion än produktion på kopparmarknaden i november - ICSG

Marknadsdata indikerar att det rådde ett underskott, det vill säga konsumtionen var högre än produktionen, med 89 000 ton på kopparmarknaden i november. För perioden januari-november var det ett underskott med 384 000 ton.

Under helåret 2021 var det underskott på 455 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG, som publicerades i fredags.

Produktionen av raffinerad koppar steg cirka 3,4 procent under januari-november jämfört med samma period i fjol. Konsumtionen ökade med cirka 3,4 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER