Bildkälla: Stockfoto

Högre omsättning för Axkid men resultatet tyngs av stora investeringar

Högre omsättning för Axkid men resultatet tyngs av stora investeringar

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst på grund av stora investeringar på flera håll.

Omsättningen uppgick till 28,1 miljoner kronor (25,6), en ökning med 10 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (3,6), med en rörelsemarginal på 4,6 procent (14,1).

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (3,7).

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (2,8), en minskning med 68 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (0,71).

I sin vd-kommentar skriver Daniel Johanson att stora insatser gjorts för att öka försäljningen i Norden, vilket resulterat i en ökad försäljning på cirka 25 procent mot föregående år.

På distributionsmarknaderna har de första 9 månaderna haft en tillväxt på 12 procent, vilket bolaget arbetar för att förbättra.

Under året har investeringar gjorts i en ny produktplattform vid namn Axkid One.

"Lanseringen mot slutkonsument av Axkid One kommer att ske under första kvartalet 2020 och blir ett viktigt fundament för att ta nästa steg som bolag", skriver Johanson

Avslutningsvis skriver Johanson att kvartalets resultat tyngts av de stora investeringar Axkid genomfört i Kina, Tyskland och i den centrala organisationen.

Axkid, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 28,1 25,6 9,8%
Rörelseresultat 1,3 3,6 -63,9%
Rörelsemarginal 4,6% 14,1%
Resultat före skatt 1,1 3,7 -70,3%
Nettoresultat 0,9 2,8 -67,9%
Resultat per aktie, kronor 0,09 0,29
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER