Bildkälla: Stockfoto

Höjd kreditrisk i Öhman FRN Hållbar, som ökade 1,3 procent i juni

Höjd kreditrisk i Öhman FRN Hållbar, som ökade 1,3 procent i juni

Fonden Öhman FRN Hållbar A steg 1,3 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens meravkastning under månaden är främst hänförlig till minskade kreditspreadar, uppger förvaltaren Lars Kristian Feste. Under månaden var fonden aktiv på primärmarknaden och deltog i emissioner utgivna av bland annat Grieg Seafood, SKF och Ellevio.

Förvaltaren nämner att fondens lividitet fortsatt är god och att durationen är oförändrad i linje med index.

"Riksbanken verkar fortsatt vara motvilligt inställda till minusräntor och väljer istället att använda balansräkningen för att föra en expansiv penningpolitik. Inflationen ser ut att fortsatt vara svag vilket gör att åtstramningar inte är aktuella. Med kreditspreadar på attraktiva nivåer och Riksbanken som ”back-stop” ser riskjusterad avkastning attraktiv ut för obligationer utgivna i
SEK, skriver förvaltaren om läget på kreditmarknaden.

Förvaltaren avslutar med att skriva att man selektivt fortsätter öka kreditrisken, samtidigt som man prioriterar att fortsatt ha en stor kassa.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Stadshypotek, Lansförsäkringar Hypotek och Akelius Residential Property.

Totalt hade fonden 140 räntebärande väredpapper.

Öhman FRN Hållbar A, % juni, 2020
Fond MM, förändring i procent 1,3
Index MM, förändring i procent 0,9
Fond i år, förändring i procent -1,4
Index i år, förändring i procent -0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER