Bildkälla: Stockfoto

Holmens justerade rörelseresultat högre än väntat under fjärde kvartalet

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet dubblades och var klart högre än väntat.

Omsättningen steg 12,3 procent till 4 770 miljoner kronor (4 249). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 847.

Rörelseresultatet blev 1 006 miljoner kronor (595). Rörelsemarginalen var 21,1 procent (14,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 185 miljoner kronor (595), väntat var 1 016, med en justerad rörelsemarginal på 24,8 procent (14,0).

Resultatet efter skatt blev 868 miljoner kronor (512).

Resultat per aktie hamnade på 5,4 kronor (3,2).

I ordinarie utdelning föreslås 7,5 kronor (10,75), dock föreslås en extrautdelning om 4 kronor. Väntad utdelning var 9 kronor.

Holmen, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning4 7704 847-1,6%4 24912,3%
Rörelseresultat1 00659569,1%
Rörelsemarginal21,1%14,0%
Rörelseresultat, justerat1 1851 01616,6%59599,2%
Rörelsemarginal, justerad24,8%21,0%14,0%
Nettoresultat86851269,5%
Resultat per aktie, kronor5,43,268,8%
Utdelning per aktie, kronor7,59,00-16,7%10,75-30,2%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER