I SAMARBETE MED HUBBSTER
Bildkälla: Stockfoto

Hubbster Group genomför pre-IPO/spridningsemission för att satsa på digitaliseringens möjligheter. Notering planerad under 2021

Emission Förmågan att ständigen anpassa sig till en föränderlig värld kan vara en otroligt svår egenskap för organisationer att behärska. Organisationen utgörs av människor och anpassning kan endast ske om dessa har incitament att driva förändring.

Det är detta komplexa rum som Hubbster Group verkar inom. Med vår SaaS-modell tillsammans med ledande expertis, kan vi erbjuda verktyg och metoder för att driva förändringsarbete inom organisationer och företag. Vår uppfattning är att förändring uppstår i rötterna. Med andra ord, om duvill implentera en ny strategi eller nya mål, måste medarbetare på samtliga av organisationers nivåer engageras.

Vi tror även på faktabaserat beslutsunderlag i vårt arbete. När vi ska analysera en organisation har vi verktygen som krävs för att samla in data och information från både interna intressenter (ex.medarbetare) och externa (ex. kunder). Vi använder vår analytiska förmåga till att följa och studera aktiviteter som våra kunder tillämpar medan de navigerar mot nya strategier och mål.

Framtiden är skriven i kod
År 2020 kommer säkert många företag och organisationer minnas som året då digitalisering på riktigtgenomsyrande vårt samhälle. Då nedstängningar och restriktioner har påverkat företags möjligheter att verka som vanligt i det fysiska rummet, har digitalisering gått från en konkurrensfördel till en fråga om överlevnad. När röken har lagt sig kommer vi se ett samhälle där mjukvara och digitala kontaktytor har fått allt mer förtroende från även de mest konservativa organsiationer. Samhällets infrastruktur kommer bestå av många fler ettor och nollor.

På Hubbster Group ser vi stora tillväxtmöjligheter i denna utveckling. Inte nog med att organisationers förtroende för mjukvara ökar, många organisationer måste anpassa sig till nya beteenden och förväntningar, både hos kunder och bland medarbetare.

Våra mål

Vi lämnade 2019 med en omsättning på ca. 25,6 MSEK varav 55% utgjordes av återkommande licensintäkter, samt en rörelsemarginal på 17,5%. Målet för utgången av 2021 är att 70% av omsättningen ska bestå av återkommande licensintäkter. På den operativa fronten avser vi välkomna minst två globala företag som kunder under nästkommande månader.
Med dessa mål bedömer vi att vi kan försvara en betydande värdeökning när vi avser lista oss under Q3 2021. Vi söker nu kapital genom en spridningsemission, dels för att tillgodose börsens krav på spridning men framförallt för att marknaden just nu kryllar av möjligheter som vi vill bearbeta omgående.

Vi välkomnar alla nya och befintliga aktieägare på en spännande resa!


Besök vår erbjudandesida för mer information

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Hubbster. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER