Bildkälla: Stockfoto

Humana har fattat beslut om återköp av egna aktier

Styrelsen för omsorgsbolaget Humana har beslutat att återköpa egna aktier.

Syftet med återköpen är att justera koncernens kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

I förlängningen kan bolagets innehav av egna aktier komma att användas som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag och/eller andra tillgångar. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det totala antalet aktier i bolaget är 53 140 064, varav bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar 2 851 egna aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER