Bildkälla: Stockfoto

Hybricon Bus avser att genomföra nyemission på 26 miljoner kronor

Styrelsen i Hybricon Bus System har fattat beslut om att genomföra en nyemission 26,2 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Annons

Varje per avstämningsdagen den 23 april 2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5 öre per aktie. Sista dag för handel med Hybricons aktie med rätt att erhålla uniträtter är den 21 april.

Av registreringstekniska skäl erbjuds aktierna i en så kallad unit, var och en bestående av två nyemitterade aktier. Teckningskursen blir således 17 öre per unit.

Emissionen omfattar högst 153 956 675 units (motsvarande 307 913 350 aktier) som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa bolaget högst 26,2 miljoner kronor vid full teckning, före emissionskostnader.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 april till och med den 12 maj 2020.

Emissionen täcks av teckningsförbindelser om 6,2 miljoner kronor som tillsammans med emissionsgarantier innebär att emissionen är täckt till drygt 89 procent av högsta emissionslikvid.

"Motivet för företrädesemissionen är det distributörsavtal som Hybricon ingått med King Long. Avtalet innebär att Hybricon erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark, samt tillhörande service- och eftermarknadsrättigheter. Hybricon genomför företrädesemissionen för att skapa resurser för nödvändiga sälj- och marknadsinsatser i Sverige och Danmark samt erhålla rörelsekapital för att påbörja import av bussar. För att kunna starta upp samarbetet med King Long har Hybricon tidigare upptagit ett lån om 5 miljoner kronor på marknadsmässiga villkor, vilket även kommer att lösas i samband med emissionen", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser