Bildkälla: Stockfoto

I stort sett oförändrad omsättning för Net Insight – ska se över långsiktiga mål och tillväxtstrategier

I stort sett oförändrad omsättning för Net Insight – ska se över långsiktiga mål och tillväxtstrategier

TV-utrustningsbolaget Net Insight redovisar något minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

"Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt förändringen av Net Insight med bland annat avtalet om avyttring av Sye-verksamheten och byte av vd. Vi har under året genomfört ett besparingsprogram, ökat transparensen genom segmentsredovisning och gjort en strategisk översyn. Genom ett antal större beslut har mycket av grunden lagts för en ny fas för Net Insight", säger Anders Harrysson som är tillförordnad vd.

Omsättningen för kvarvarande verksamhet, det vill säga exklusive Streaming Solutions, sjönk 0,8 procent till 105,2 miljoner kronor (106,0).

Ebitda-resultat blev -31,9 miljoner kronor (-13,9).

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet blev -24,1 miljoner kronor (-50,6). Justerat rörelseresultat utföll på -4,0 miljoner kronor (-13,5).

Resultatet efter skatt, inklusive Streaming Solutions, blev -27,6 miljoner kronor (-47,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,13).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -14,3 miljoner kronor (-18,5).

"Avyttringen av Sye skapade överlikviditet, och bolaget har för avsikt att föreslå en kapitalåterföring, och återkommer senare om formerna för detta. Tillträdande vd Crister Fritzson kommer tillsammans med ledningsgruppen att se över långsiktiga mål och tillväxtstrategier för Net Insight, för presentation senare under året", skriver bolaget.

Net Insight, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 105,2 106,0 -0,8%
EBITDA -31,9 -13,9
Rörelseresultat -24,1 -50,6
Rörelseresultat, justerat -4,0 -13,5
Nettoresultat -27,6 -47,9
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,13
Kassaflöde från löpande verksamhet -14,3 -18,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER