Bildkälla: Stockfoto

ICTA gör vinst hjälpt av försäljningar av tillgångar

Konsultbolaget ICTA minskar omsättningen och redovisar en större engångsvinst.

Annons

Omsättningen sjönk 49,0 procent till 42,9 miljoner kronor (84,2).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-26,2).

Resultatet före skatt var 102 miljoner kronor (-37,8). Resultatet lyfts av en större engångsvinst om 101,6 miljoner kronor från försäljningen av affärsområdena River och FFW.

Resultatet efter skatt blev 99,5 miljoner kronor (-39,9). Resultat per aktie hamnade på 6,80 kronor (-2,70).

ICTA föreslår 3,80 kronor i utdelning (0,00).

"I och med dessa transaktioner har ICTA i dagsläget inte någon rörelsedrivande verksamhet. Bolaget är nu helt skuldfritt och har inlett en genomgång av strategiska alternativ avseende den framtida verksamheten", skriver vd Olof Rudbeck i rapporten.

ICTA, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning42,984,2-49,0%
Rörelseresultat-3,6-26,2
Resultat före skatt102-37,8
Nettoresultat99,5-39,9
Resultat per aktie, kronor6,80-2,70
Utdelning per aktie, kronor3,800,00
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser