Bildkälla: Stockfoto

ICTA gör vinst hjälpt av försäljningar av tillgångar

ICTA gör vinst hjälpt av försäljningar av tillgångar

Konsultbolaget ICTA minskar omsättningen och redovisar en större engångsvinst.

Omsättningen sjönk 49,0 procent till 42,9 miljoner kronor (84,2).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-26,2).

Resultatet före skatt var 102 miljoner kronor (-37,8). Resultatet lyfts av en större engångsvinst om 101,6 miljoner kronor från försäljningen av affärsområdena River och FFW.

Resultatet efter skatt blev 99,5 miljoner kronor (-39,9). Resultat per aktie hamnade på 6,80 kronor (-2,70).

ICTA föreslår 3,80 kronor i utdelning (0,00).

"I och med dessa transaktioner har ICTA i dagsläget inte någon rörelsedrivande verksamhet. Bolaget är nu helt skuldfritt och har inlett en genomgång av strategiska alternativ avseende den framtida verksamheten", skriver vd Olof Rudbeck i rapporten.

ICTA, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 42,9 84,2 -49,0%
Rörelseresultat -3,6 -26,2
Resultat före skatt 102 -37,8
Nettoresultat 99,5 -39,9
Resultat per aktie, kronor 6,80 -2,70
Utdelning per aktie, kronor 3,80 0,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER