Bildkälla: Stockfoto

Idex Biometrics ökar omsättning men även förlusten under första kvartalet

Norska biometribolaget Idex redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 0,6 miljoner dollar (0,1).

Rörelseresultatet blev -7,5 miljoner dollar (-6,3).

Resultatet efter skatt blev -7,5 miljoner dollar (-6,3).

Likvida medel uppgick till 25,9 miljoner dollar (7,3).

Kommersiellt intresse för kortbaserad biometrisk autentisering ökar globalt i en snabbare takt, och ett ekosystem upp och ner i försörjningskedjan utvecklas. Med möjligheter i betalkort, åtkomstkontroll och eventuellt digitala valutor tror jag Idex har en lovande framtid, kommenterar vd Vince Graziani.

Idex Biometrics, MUSDQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,60,1500,0%
Rörelseresultat-7,5-6,3
Nettoresultat-7,5-6,3
Likvida medel25,97,3254,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER