Bildkälla: Stockfoto

Igrenes produktionstester inleds i början av juni

Gasprospekteringsbolaget Igrene kommer att inleda produktionstester i början av juni, efter att ha genomfört ombyggnadsarbete med produktionsbrunnen VM5. I bolagets nyhetsbrev för april uppgav bolaget att produktionstesterna skulle starta i slutet av april och i samband med halvårsrapporten angavs början av maj som senast möjliga starttid.

Annons

I maj månads nyhetsbrev uppger bolaget att ombyggnadsarbetet med produktionsbrunnen, VM5, genomfördes framgångsrikt under sista veckan i april. För att återaktivera brunnen måste först delar av tillsatt vatten avlägsnas, något som ännu inte genomförts.

"Initialt var tanken att trycka ut vattnet med kvävgas för att dels installera tryckindikatorer nere i brunnen samt därefter utföra loggning av gastillflödena. Därefter installation av en skruvpump nere i brunnen. Evakueringen av vatten har ej ännu lyckats genomföras. Utpumpningsinstallationen modifieras nu och detta gör att produktionstestet kommer att starta i början av juni", skriver bolaget i månadsbrevet.

Vidare anges att Bergsstaten den 11 april beviljade fyra års förlängning på undersökningstillståndet gällande Ryssa 3 i Siljansringen.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser